Spotkanie marszałka Sejmu z kierownictwem MSZ i uczestnikami Narady Ambasadorów

03
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Bilans pierwszego półrocza polskiej obecności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz kwestie europejskie i polityka wschodnia – to niektóre z tematów dorocznej Narady Ambasadorów, która rozpoczęła się w Sejmie.

Gospodarzem spotkania w Sali Kolumnowej był marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z wicemarszałkami: Beatą Mazurek i Ryszardem Terleckim. W spotkaniu wzięli także udział: minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wraz z kierownictwem MSZ,  przedstawiciele sejmowych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska i jej zastępcy.

Marszałek Kuchciński przedstawił zgromadzonym informację o działaniach w ostatnim roku i planach na najbliższe miesiące. – Dyplomacja parlamentarna jako forma komunikowania międzynarodowego wspiera politykę zagraniczną państwa – podkreślił Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu przypomniał m.in. majową sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie, a także wskazał, że za kilka dni Sejm będzie gospodarzem III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, w którym udział wezmą parlamentarzyści z ponad 20 krajów. Wydarzenie to będzie połączone z uroczystościami 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

Marszałek podkreślił, że w ostatnich 12 miesiącach Sejm rozwijał wszystkie formy współpracy międzyparlamentarnej. Wśród nich wymienił m.in. spotkania na szczeblu Prezydiów Parlamentów, w tym spotkanie Prezydiów Sejmu i niemieckiego Bundestagu w Przemyślu, spotkanie z Prezydium Republiki Czeskiej i Słowackiej, Parlamentarne Forum Polska-Hiszpania. Podkreślił też wagę Zgromadzeń Parlamentarnych dla rozwoju wzajemnych relacji. Marek Kuchciński wspomniał też o podniesieniu współpracy z parlamentami Litwy i państw bałtyckich do wymiaru strategicznego.

Do najintensywniejszych zaliczył współpracę ze Zgromadzeniem Narodowym Węgier. Przypomniał przy tej okazji o powołanym niedawno uchwałą Sejmu Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Marszałek Sejmu wskazał również na aktywność międzynarodową posłów i senatorów oraz ich udział w parlamentarnych grupach współpracy bilateralnej. W Sejmie obecnej kadencji są 74 takie grupy.

Jednym z forum spotkań i dialogu jest organizowana z inicjatywy Marszałka Sejmu konferencja Europa Karpat. Jest to okazja do dyskusji przedstawicieli władz państwowych, przedsiębiorców, naukowców, samorządowców zainteresowanych wspólnymi działaniami na rzecz rozwoju regionalnego.

Doroczna Narada Ambasadorów potrwa do piątku. Uczestniczą w niej ambasadorowie, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, kandydaci na ambasadorów oraz kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gośćmi będą także ministrowie polskiego rządu.