Spotkanie Marszałka Sejmu z laureatami konkursu o państwach Grupy Wyszehradzkiej

13
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wygrali konkurs historyczny, a w nagrodę spotkali się z Marszałkiem Sejmu. We wtorek na Wiejskiej gościła młodzież z Podkarpacia – laureaci i finaliści konkursu „Opór społeczny wobec rządów komunistycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej”. Cała grupa otrzymała od Marka Kuchcińskiego torby z nagrodami, była też okazja do wspólnego zdjęcia.

– Bardzo dobrze, że pamiętacie o historii. Ona kształtuje i umacnia nas, i pozwala wyciągać nam jak najbardziej właściwe wnioski z przeszłości, myśląc o przyszłości – powiedział podczas spotkania Marszałek Sejmu.

Konkurs został zorganizowany przez Instytut pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Patronat nad konkursem objął Marszałek Sejmu. Celem konkursu było bliższe poznanie historii państw tworzących obecnie Grupę Wyszehradzką w latach 1944/45-1989. Jego uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowanie w formie plakatu oraz pracy pisemnej wybranego wydarzenia historycznego, związanego z szeroko rozumianym oporem społecznym wobec rządów komunistycznych w byłej Czechosłowacji, w Polsce lub na Węgrzech. Praca pisemna oprócz opisu wydarzenia miała zawierać odniesienia do podobnych sytuacji w historii przynajmniej jednego spośród pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, wskazywać podobieństwa lub różnice, wzajemne powiązania, ewentualne reakcje społeczeństw lub władz w sąsiednich krajach.

Laureaci otrzymali nagrodę główną ufundowaną przez Kancelarię Sejmu, natomiast 5 najlepszych zespołów wraz z opiekunami zostało zaproszonych na 2-dniową wizytę w Warszawie, sfinansowaną przez Kancelarię Sejmu i Instytut Pamięci Narodowej. Laureaci: Julia Pietras i Jolanta Zdeb z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, Katarzyna Sypień i Eryk Żyrek z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Klaudia Gółka i Nikola Łysoń z Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Finaliści: Aleksandra Rymarz i Jakub Sudoł z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, Natalia Ciak i Wioletta Mroczek z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.