Spotkanie Marszałka Sejmu z Przewodniczącym Bundestagu

26
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Pogłębienie współpracy parlamentarnej oraz bieżące wyzwania Unii Europejskiej były głównymi tematami spotkania Marka Kuchcińskiego z Wolfgangiem Schäublem w Kolegium Europejskim Natolin w Warszawie.

– 30 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy należeć do Unii Europejskiej, a dyskusja nad przyszłością Unii jest coraz gorętsza – powiedział marszałek Kuchciński, który podkreślił także, że Sejm z uwagą przygląda się funkcjonowaniu administracji Bundestagu, która – jak podkreślił – znalazła receptę na dobrą relację z UE. – Zgodnie z Traktatem z Lizbony, parlamenty krajowe mogą wywierać wpływ na procesy ustawodawcze w Unii, dlatego utworzyliśmy biuro łącznikowe w Brukseli – wyjaśnił przewodniczący Bundestagu.

Marszałek Sejmu zaznaczył znaczenie wizji Unii Europejskiej jako Europy solidarnych państw oraz zwrócił szczególną uwagę na potrzebę doprecyzowania terminów takich pojęć jak zasada pomocniczości, czy sprawiedliwości. Marek Kuchciński zauważył także, że ważna jest również kwestia wzmocnienia znaczenia parlamentów państw członkowskich. – UE wymaga szybkiej odnowy, ale ta odnowa musi być oparta na dobrej dyskusji i roztropnym, racjonalnym podejściu – powiedział. – Warto zastanowić się czy nie zintensyfikować dyskusji pomiędzy naszymi parlamentami zarówno w formacie bilateralnym jak i szerzej – dodał Marek Kuchciński. W ocenie Marszałka Sejmu, mogłoby to polegać na tworzeniu sieci różnych form współpracy pomiędzy grupami, komisjami, ale także pojedynczymi posłami z regionów, tak by te kontakty przekładały się na wspieranie polityki rządów, a także poszczególnych województw.

Obaj politycy podczas rozmowy zwrócili uwagę na bardzo niską frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Marszałek Sejmu podkreślił potrzebę znalezienia recepty na podniesienie zaufania do instytucji unijnych. Wolfgang Schäuble zauważył, że będzie to możliwe jeśli obywatele otrzymają jasny przekaz na temat tego jaką instytucją jest Parlament Europejski i czym się zajmuje. – Musimy lepiej rozróżnić, a także wyjaśnić obywatelom o czym się decyduje w Brukseli, a o czym decydują parlamenty krajów członkowskich oraz uczynić Unię Europejską bardziej przejrzystą – powiedział przewodniczący Bundestagu podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Marszałkiem Sejmu. – Jednym z naszych zadań powinno być zaangażowanie w szeroko pojętą politykę informacyjną uprawnień, roli oraz zadań, którymi zajmuje się Unia i jej władze. Sądzę, że dyskusja jest cały czas przed nami – uzupełnił marszałek Kuchciński.