Spotkanie Marszałka Sejmu z Przewodniczącym Senatu Hiszpanii

09
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

O przyszłości Unii Europejskiej, konieczności jej wzmocnienia oraz o planach pogłębienia współpracy między parlamentami obu krajów rozmawiał marszałek Sejmu Marek Kuchciński z przewodniczącym Senatu Hiszpanii Pío García-Escudero Márquezem. Hiszpański polityk przybył z dwudniową wizytą do Polski na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

– Współpraca polsko-hiszpańska, choć na dwóch skrzydłach Europy, rozwija się bardzo dynamicznie – podkreślił marszałek Sejmu. Marek Kuchciński mówił o łączącej Polskę i Hiszpanię wymianie turystycznej czy gospodarczej, ale także o sprawach z obszaru polityki, czego dowodem było choćby zeszłoroczne Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne w Krakowie. Marszałek Sejmu wyraził nadzieję, że to współdziałanie przyniesie szereg efektów w przyszłości.

Przewodniczący Senatu stwierdził, że z dotychczasowych spotkań na wysokim szczeblu, które odbył w Polsce, wyłania się obraz bardzo dobrej współpracy między rządami, parlamentami i społeczeństwami obu krajów. Pío García-Escudero Márquez zwrócił również uwagę na rosnące gospodarki Polski i Hiszpanii. – Dla hiszpańskich przedsiębiorców Polska jest krajem, w którym warto rozwijać działalność – powiedział.

Rozmówcy zgodnie podkreślali, że przypadające w tym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznica uchwalenia hiszpańskiej konstytucji i przywrócenia dwuizbowego parlamentu to dobry impuls do rozwoju współpracy na szczeblu rządowym i parlamentarnym. Politycy zgodzili się, że należy wzmacniać kontakty parlamentarne między Polską i Hiszpanią – poszerzyć formułę Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego, tak aby obejmowała ona cztery Izby, w tym także Senaty obu krajów.

Tematem spotkania była również wizja przyszłości Unii Europejskiej. Według marszałka Sejmu powinna ona być bardzo dobrze działającą organizacją suwerennych państw. Marek Kuchciński negatywnie ocenił dyskusje, w których proponowana jest regionalizacja Unii, czy koncepcja tzw. Stanów Zjednoczonych Europy. – Funkcjonowanie UE musi być poprawione, by działała lepiej i miała większe znaczenie w skali globalnej – tłumaczył marszałek Sejmu. Jak powiedział przewodniczący Senatu Hiszpanii, w UE chodzi o to, by ją wzmocnić, ale to wzmocnienie powinno pochodzić od społeczeństw. – Zgadzam się, że regionalizacja i podziały są bardzo niebezpieczne dla przyszłości Europy – zaznaczył.