Spotkanie marszałka Sejmu z szefem MSZ Gruzji

25
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i ministra spraw zagranicznych Davida Zalkalianiego zdominował temat współpracy na linii Warszawa – Tbilisi, a także kwestia polskiego wsparcia dla narodu gruzińskiego.

– Cieszę się, że jestem wśród przyjaciół w Warszawie i mogę odczuć atmosferę polskiego wsparcia dla suwerenności naszego kraju i naszych europejskich aspiracji. Postawa Polski jest wyrazem solidarności dla Gruzji – powiedział minister Zalkaliani.

Politycy rozmawiali o silnych relacjach łączących oba państwa, w tym tych na poziomie parlamentarnym. W obu parlamentach działają grupy wzajemnej przyjaźni. Marszałek Sejmu wskazał także na współpracę na poziomie instytucjonalnym i przypomniał o działającym w ramach Kancelarii Sejmu Sekretariacie Współpracy Międzyparlamentarnej Państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Na pozytywne przykłady zacieśnia kontaktów wskazał też Minister Spraw Zagranicznych Gruzji. Rozwijające się połączenia lotnicze, turystyka, współpraca biznesowa – to tylko niektóre z nich.

Tematem rozmów była także współpraca na poziomie regionów. Marszałek Sejmu zaproponował podjęcie inicjatyw mających na celu jej pogłębienie. Wyrazem tego jest chęć poszerzenia składu polskiej delegacji wybierającej się do Gruzji na początku listopada o przedstawicieli władz lokalnych.

Marszałek Kuchciński przekazał też Ministrowi Spraw Zagranicznych Gruzji tekst przyjętej wczoraj uchwały, będącej dowodem solidarności z narodem gruzińskim 10 lat po agresji Rosji na Gruzję.

W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej Małgorzata Gosiewska oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.