Spotkanie ministra środowiska z ambasadorem Japonii

25
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Henryk Kowalczyk i ambasador Japonii Tsukasa Kawada rozmawiali o zacieśnieniu współpracy dwustronnej w dziedzinie ochrony środowiska.

Podczas spotkania szef resortu środowiska zaznaczył, że Polska i Japonia, dostrzegają istotne wyzwania wiążące się ze zmianami klimatu. – Nasze kraje podobnie postrzegają mechanizmy ograniczania emisji przy utrzymaniu potencjału do wytwarzania energii z paliw kopalnych, a więc praktycznej realizacji postanowień Konwencji w sprawie zmian klimatu, a w szczególności Porozumienia Paryskiego, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych krajów – mówił Henryk Kowalczyk. – Liczymy na kontynuację wsparcia ze strony Japonii w tym zakresie – dodał.

Minister wyraził także uznanie dla rozwoju technologicznego Japonii oraz rosnącej dbałości o jakość środowiska naturalnego. – Zdajemy sobie sprawę, że tylko najnowocześniejsze technologie pozwalają uczynić zadość wymogom środowiskowym przy znaczącym udziale paliw kopalnych w miksie energetycznym, z czym mamy do czynienia zarówno w Polsce, jak i Japonii – powiedział Kowalczyk.