Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego

19
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Głównymi tematami rozmów szefów dyplomacji Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) były przyszłość współpracy w formatach wielostronnych oraz aktualna sytuacja polityczna w regionie tego akwenu. Spotkanie odbyło się na zakończenie szwedzkiej prezydencji w organizacji – poinformowało MSZ .

– Przywrócenie zaufania w regionie jest pilnie potrzebne i stać się powinno najważniejszym priorytetem RPMB – stwierdził Jacek Czaputowicz podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. Szef MSZ mówił także, że – dobrze prosperujący i stabilny obszar Morza Bałtyckiego stanowi bardzo istotny komponent europejskiego obszaru bezpieczeństwa.

Spotkanie otworzyło wystąpienie minister spraw zagranicznych Królestwa Szwecji Margot Wallström, a przewodniczący Grupy Mędrców Rady Petteri Vuorimaki zaprezentował raport „Vision for the Baltic Sea Region beyond 2020. Report by the Council of the Baltic Sea States Vision Group”, zawierający możliwe kierunki reformy organizacji.

„Jacek Czaputowicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że w ciągu 26 lat istnienia Rady region Morza Bałtyckiego stał się obszarem dobrobytu i stabilności, wzorem do naśladowania przez innych. Dzisiaj, w czasach narastającej niepewności, osiągnięcia współpracy bałtyckiej poddane są jednak próbie – kraje regionu zmierzyć się muszą zarówno z narastającą militaryzacją bliskiego sąsiedztwa, jak również z wyzwaniami stricte cywilnymi: zmianami klimatu, zagrożeniami środowiskowymi, w tym niekorzystnymi zmianami w ekosystemie Bałtyku, presją migracyjną czy niekorzystnymi trendami demograficznymi” – przytacza wypowiedź ministra resort.

 Uczestnicy spotkania rozmawiali również o sytuacji politycznej w regionie, przyszłej roli Rady Państw Morza Bałtyckiego i dotychczasowych osiągnięciach współpracy w tym formacie.‎ Spotkanie zakończyło się przyjęciem Deklaracji Sztokholmskiej oraz przekazaniem prezydencji w RPMB Republice Łotewskiej.