Spotkanie ministrów sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu

06
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak reprezentowali Polskę na spotkaniu szefów resortów sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluxu, które odbyło się w Budapeszcie. W rozmowach wzięli udział ministrowie sprawiedliwości Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Holandii i Luksemburga.

Politycy rozmawiali o pomocy ofiarom przestępstw i modelach skutecznych systemów pomocy prawnej. Ministrowie pozytywnie odnieśli się do idei wykorzystania już istniejącej sieci Praw Ofiar Przestępstw, jako platformy wymiany informacji. Tematem rozmów była również nowo tworzona tzw. Prokuratura Europejska. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia efektywności przyszłej współpracy pomiędzy Prokuraturą Europejską a dobrze funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej Eurojustem. Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na fakt, że konieczne jest zagwarantowanie równorzędnej pozycji obu instytucji, tak aby powstanie Prokuratury Europejskiej nie doprowadziło do marginalizacji Eurojustu.

Eurojust został utworzony w 2002 r. w celu wzmocnienia walki z poważną przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie współpracy oraz koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością ponadgraniczną dotykającą kraje Unii Europejskiej.