Spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich krajów bałtyckich i Polski na Łotwie

23
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Mazmežotne na Łotwie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich krajów bałtyckich i Polski. W wydarzeniu uczestniczyła przewodnicząca Komisji ds. UE poseł Izabela Kloc.

Spotkanie miało na celu omówienie tematów zgodnie z programem konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE (COSAC), która ma się odbyć w czerwcu w Sofii. Dodatkowo jednogłośnie przyjęto treść wspólnego projektu poprawki dotyczącej dyrektywy gazowej, która zgodnie z wolą krajów bałtyckich i Polski  miałaby znaleźć się w końcowych uwagach przyjętych przez COSAC.

Jednymi z tematów poruszonymi na spotkaniu Przewodniczących komisji ds. UE parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski były wieloletnie ramy finansowe oraz postęp wdrożenia i możliwe wyzwania związane z projektem „Rail Baltica”. Podczas debaty o polityce spójności wszystkie kraje wyraziły swój sprzeciw wobec łączenia kwestii wykorzystania funduszy unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności.