Spotkanie szefa MIB z białoruskim ministrem dotyczące rozwoju dwustronnej współpracy transportowej

27
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się z ministrem transportu i komunikacji Republiki Białorusi Anatolijem Siwakiem. Wizyta odbyła się na zaproszenie ministra Adamczyka w siedzibie MIB. Wśród poruszanych tematów rozmów znalazły się: współpraca nad rozwojem bazy prawno-traktatowej pomiędzy Polską i Białorusią, współpraca dwustronna w zakresie kolejnictwa oraz projekt Via Carpatia. 

– Polska i Białoruś jako kraje sąsiadujące mają wiele wspólnych celów i płaszczyzn do współpracy, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rozwoju korytarzy transportowych, w tym łączących Europę z Azją – powiedział podczas spotkania  Adamczyk. – Nie ulega wątpliwości, że obecnie najpopularniejsze trasy kolejowe, które skupiają dużą część ładunków przesyłanych z Chin przechodzą przez pogranicze polsko-białoruskie – dodał.

Minister wyraził także zadowolenie z kontynuacji prac nad dwustronną bazą prawno-traktatową. Aktualnie Polska i Białoruś procedują kilka dokumentów związanych z transportem drogowym i kolejowym między oboma państwami. Prace nad umową o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na granicy polsko-białoruskiej są najbardziej zaawansowane i zostaną wkrótce sfinalizowane.

Ministrowie rozmawiali również o płynności ruchu pociągów na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o to aby sprostać wyzwaniom zwiększającej się liczby pociągów (w tym kontenerowych) przekraczających tę granicę. W bieżącym roku zanotowano wzrost ruchu kolejowego na tym odcinku o ok. 30 proc. – Cieszę się, że wspólną wolą kolei polskiej i białoruskiej  jest doprowadzenie do sytuacji, w której ruch kolejowy na przejściu granicznym Brześć – Terespol będzie się mógł dalej rozwijać – mówił Adamczyk. Zauważono przy tym, iż także przewozy pasażerskie w ramach dalekobieżnych połączeń kolejowych rozwijają się dobrze. – Z zadowoleniem należy przyjąć plany uruchomienia drugiej pary pociągów dziennych w relacji Warszawa – Brześć ze skomunikowaniem pociągu relacji Brześć – Mińsk – stwierdził Adamczyk.

Podczas spotkania szef MIB poruszył też sprawę projektu Via Carpatia. – Bardzo cieszy mnie intencja wyrażona przez stronę białoruską, dotyczącą wypracowania odpowiednich mechanizmów współpracy w ramach formatu Via Carpatia, który jest dla Polski szczególnie ważnym projektem – mówił Adamczyk.