Spotkanie szefa MSZ z Polonią

24
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jacek Czaputowicz spotkał się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z przedstawicielami Polonii. Podczas spotkania omówiono kwestię pomnika katyńskiego w New Jersey.

Pomnik początkowo miał zostać zlikwidowany, ale dzięki zaangażowaniu lokalnych organizacji polonijnych i polskiej dyplomacji podjęto decyzję o przesunięciu go w niedalekie, równie prestiżowe miejsce. – Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o wypracowywanym porozumieniu – podkreślił szef polskiego MSZ podczas dyskusji.

– Polonia to najsilniejszy i naturalny sojusznik Polski za granicą, a zarazem najlepszy ambasador jej interesów – podkreślił Jacek Czaputowicz. Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie relacji polsko-amerykańskich, zaangażowanie środowisk polonijnych w kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w USA oraz współpraca MSZ z organizacjami polonijnymi w lobbowaniu na rzecz umocnienia sojuszu strategicznego obu krajów.