Spotkanie szefa polskiej dyplomacji z ministrem ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Gruzji

29
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Głównymi tematami spotkania szefa polskiego MSZ Witolda Waszczykowskiego z ministrem ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Gruzji Victorem Dolidze były kwestie wsparcia przez Polskę europejskiego kursu polityki zagranicznej Gruzji, relacje dwustronne oraz zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego – informuje resort.

„Minister Witold Waszczykowski podkreślił, że kwestia poszerzenia struktur świata zachodniego ma dla Polski wymiar strategiczny. W trakcie czwartkowej rozmowy w Warszawie omówiono także stan relacji  między Gruzją a Unią Europejską. Ministrowie rozmawiali na temat zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli oraz polskiego wsparcia dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Gruzji” – napisało ministerstwo w komunikacie.

Minister Witold Waszczykowski zwrócił uwagę, że Polska zawsze wspierała i wspiera Gruzję w jej dążeniach do integracji z UE i NATO. Zaznaczył również, że jesteśmy zainteresowani utrzymaniem polityki otwartych drzwi do UE i NATO, ponieważ integracja europejska i euroatlantycka stanowią jedyną gwarancję długofalowej stabilności i rozwoju gospodarczego. – Politykę rozszerzenia instytucji świata zachodniego postrzegamy w perspektywie strategicznej jako czynnik poszerzający strefę przewidywalności i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim – wskazał szef polskiej dyplomacji.