Spotkanie szefa resortu rolnictwa z mieszkańcami wsi

27
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas rozmów poruszano kwestie bieżących problemów takich jak: susza, ASF, kłopoty rynkowe, niestabilność rynków oraz ceny. Na spotkanie z Janem Krzysztofem Ardanowskim przybyli przedstawiciele związków i organizacji rolniczych.

– Dla całego rządu sprawa przyszłości polskiego rolnictwa i ukierunkowania go na rozwój jest bardzo ważna – zapewniał minister podczas spotkania z przedstawicielami organizacji rolniczych. − Rolnicy nie mogą być cały czas najsłabszym ogniwem w łańcuchu „od pola do stołu”, „od producenta do konsumenta”. Jest potrzebna konstrukcja rynku, która sprawi, że rolnicy będą partnerami, a najlepiej współudziałowcami zakładów przetwórczych – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

− Chciałbym, żeby sposoby komunikowania z rolnikami były bardzo drożne, sprawne, żeby nie było opóźnień w przedstawianiu stanowisk rolników – mówił szef resortu rolnictwa. − Cieszę się, bo wielu z tych którzy zabierali głos mówiło nie tylko o bieżących problemach, lecz także o tym, co zrobić by nie pojawiały się one w kolejnych latach – dodał.

Dyskusję zdominowała sprawa pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz problemu współpracy rolników z przetwórcami. Ardanowski stwierdził, że na dobrze funkcjonującym rynku nie może być dominacji firm skupowych nad rolnikami. − Odpowiedzią na oczekiwania producentów żywności są także prace podjęte nad utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej o strukturze holdingu, na bazie: Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru i  rynków hurtowych. Pracujemy nad rozwiązaniami, które będą uwzględniały zagadnienia wolnego rynku – poinformował szef resortu.

Kolejnym sposobem na walkę z niestabilnością rynku i poprawę sytuacji producentów rolnych, są grupy producenckie tworzone przez rolników. Minister zapowiedział wsparcie współpracy gospodarczej w rolnictwie. − Będziemy intensyfikować pracę z rolnikami, żeby zrozumieli, że współpraca gospodarcza jest warunkiem powodzenia rolnictwa – mówił Ardanowski.

− Będę dążył do tego, żeby decyzje dotyczące polskiego rolnictwa były nie tylko konsultowane, ale uzgadniane ze światem rolniczym i wspólnie będziemy za nie ponosili odpowiedzialność – powiedział szef resortu rolnictwa.