Spotkanie szefów MSZ Polski i Francji

06
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozmowy w Paryżu szefów dyplomacji Polski i Francji koncentrowały się na problematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zagadnieniach dotyczących Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jak również perspektywach zwiększania jej skuteczności – poinformował resort. Nie zbrakło także tematów dotyczących współpracy bilateralnej, w tym polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego.

Jacek Czaputowicz poruszył w Paryżu temat zaangażowania Francji na wschodniej flance NATO. Jednocześnie podkreślił, że Polska jest zainteresowana wszelkimi działaniami zmierzającymi do zacieśnienia operacyjnej współpracy obronnej w Europie.

– Mamy świadomość, że partnerski dialog między Polską a Francją jest kluczowy dla wypracowania rozwiązań mogących przełożyć się na umocnienie Unii Europejskiej. Dlatego jesteśmy zainteresowani realizacją regularnych spotkań dwustronnych, w tym w ramach stałych mechanizmów współpracy, takich jak konsultacje międzyrządowe i dialog strategiczny w dziedzinie bezpieczeństwa – powiedział Jacek Czaputowicz podczas spotkania z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yves’em Le Drianem.

Ministrowie rozmawiali także na temat przyszłości Unii Europejskiej. Szef polskiego MSZ podkreślił, że – oba państwa dążą do tego, by umocnić pozycję UE w świecie, by rozwijać UE. Różnimy się czasami co do sposobów, jak to osiągnąć. Celem jest wspólna, silna Unia Europejska, bez podziałów. Chcemy, żeby UE miała legitymację demokratyczną, była bliższa obywatelom – mówił.

Szefowie dyplomacji uzgodnili również rozpoczęcie prac „nad napełnieniem treścią” polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. – W tym roku kończy się porozumienie na ten temat, chodzi o to, żeby je przedłużyć, rozwinąć i zawrzeć konkretne propozycje w różnych aspektach działalności politycznej, kulturalnej, naukowej, w dziedzinie bezpieczeństwa – tłumaczył Czaputowicz.