Spotkanie szefów MSZ Polski i Hiszpanii

09
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Polskę i Hiszpanię łączą bliskie, przyjacielskie stosunki dwustronne i sojusznicze więzi w UE i NATO – podkreślił minister Jacek Czaputowicz podczas spotkania z szefem hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastisem.

– Uprzywilejowany charakter naszych relacji i mechanizm konsultacji międzyrządowych służą aktywizacji kontaktów, budowaniu zrozumienia i uzgadnianiu stanowisk w najważniejszych dla Polski i Hiszpanii kwestiach europejskich i  międzynarodowych – mówił minister Czaputowicz w Madrycie.

„Rozmowy szefów polskiej i hiszpańskiej dyplomacji służyły omówieniu dalszego rozwoju stosunków dwustronnych. Ministrowie potwierdzili kontynuację stałego dialogu politycznego, w tym w ramach planowanych w tym roku w Hiszpanii XIII polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych oraz VI forum parlamentarnego” – poinformował resort.

„Obie strony wyraziły zadowolenie z wysokiej dynamiki wzrostu wymiany handlowej i wyraziły wolę dalszego wspierania współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, w tym w dziedzinie infrastruktury. Podkreślając wolę dalszego rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej, szefowie polskiej i hiszpańskiej dyplomacji zapewnili, że będą prowadzone prace w celu podpisania Programu Współpracy w Dziedzinie Kultury i Edukacji na lata 2018-2021. Ministrowie rozmawiali ponadto o przyszłości UE, zwracając uwagę na potrzebę większego zbliżenia instytucji europejskich do obywateli oraz umacniania jedności wszystkich państw członkowskich. Dyskutowali m.in. na temat Wieloletnich Ram Finansowych, polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Pakietu Mobilności” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

 „W kontekście poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego ministrowie omówili przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Brukseli, akcentując znaczenie jedności i solidarności Sojuszu oraz niepodzielności bezpieczeństwa. Wyrazili zadowolenie ze współpracy Polski i Hiszpanii w ramach Wzmocnionej Obecności NATO na Łotwie. Minister Jacek Czaputowicz poinformował również szefa hiszpańskiej dyplomacji o rosnącym zaangażowaniu Polski na flance południowej” – poinformowało MSZ.