Spotkanie szefów rządów Polski i Niemiec

20
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Mateusz Morawiecki i Angela Merkel rozmawiali m.in. o kwestii dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych, swobodzie świadczenia usług, mechanizmie podnoszenia konkurencyjności na jednolitym rynku oraz planowanych zmianach w budżecie UE.

 – Cieszę się, że kolejny raz Polska będzie miała w osobie szefa niemieckiego rządu partnera, przyjaciela i że będziemy mogli razem kontynuować współpracę przy rozwiązywaniu problemów europejskich, bilateralnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Angelą Merkel w Warszawie.

Morawiecki pogratulował Angeli Merkel ponownego wyboru na stanowisko kanclerza Niemiec i wyraził zadowolenie z woli pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa. Dodał, że, z satysfakcją odnotował – deklarowaną w umowie koalicyjnej wolę intensyfikacji współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Polska jest gorącym zwolennikiem wykorzystania tej formuły jako platformy rzeczywistych konsultacji najważniejszych punktów agendy. Liczymy, że wkrótce dojdzie do takiego spotkania. (…) Pragnę zapewnić, że Polska jest również gotowa do wypełniania treścią polsko-niemieckiego partnerstwa, zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim, jak i międzynarodowym. Uważam, że bliska współpraca między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w całej Europie – stwierdził szef rządu. Jednocześnie podkreślił, że wzajemna współpraca jest niezbędna do zapewnienia współpracy w Europie w kontekście nowej unijnej agendy po Brexicie oraz  – wypracowania nowych ram finansowych, wspólnej polityki cyfrowej, wspólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa, czy polityki przemysłowej.

Morawiecki mówił także, że wspólnie z kanclerz Merkel bardzo wysoko ocenili polsko-niemiecką współpracę gospodarczą i handlową.  – Ona jest niemal modelowa, można powiedzieć bardzo bliska. Obroty handlowe przekroczyły 100 mld euro, są rekordowe i cały czas rosną, bardzo zbliżają nasze gospodarki do siebie. Przedstawiłem pani kanclerz założenia polityki gospodarczej naszego rządu, wskazując na taki nierozerwalny związek między wzrostem naszych gospodarek a zachowaniem wspólnego rynku, mechanizmami wspólnego rynku – poinformował premier RP.

– Podkreśliłem znaczenie solidarności europejskiej, także w kontekście pracy nad nową perspektywą finansową. Optujemy za podniesieniem wkładów finansowych państw członkowskich do budżetu, na skutek ubytku związanego z Brexitem. Aczkolwiek uważamy, że Wielka Brytania powinna częściowo partycypować w budżecie unijnym – stwierdził szef polskiego rządu. Dodał, że władze w Warszawie uważają iż należy utrzymać wspólną politykę rolną i strukturalną w ramach Unii Europejskiej.