Spotkanie Wicemarszałka Sejmu z Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

23
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki spotkał się z Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu Polskiego Czerwonego Krzyża – posłowie Marek Jakubiak i  Małgorzata Zwiercan. Przedmiotem rozmowy były kwestie dotyczące działań na terenach konfliktów w Syrii i na Ukrainie, problem migracji, a także możliwości wzmocnienia współpracy w dziedzinie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

– W tym roku największą część środków wiąże się z obecnością Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Iraku. Niezwykle ważne są dla nas kryzysy na Bliskim Wchodzie np. w Syrii, ale także na Ukrainie. Z wielkim niepokojem przyjmujemy fakt, że MCK nie ma możliwości działania na wschodzie Ukrainy – powiedział Ryszard Terlecki.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że wsparcie parlamentarne we współpracy z Komitetem jest bardzo istotne. – W trakcie moich podróży chcę spotykać się z parlamentarzystami. To właśnie parlamenty zapewniają budżety, które są niezbędne. Kolejna ważna funkcja to zatwierdzanie traktatów międzynarodowych. Cieszy mnie, że w Sejmie istnieje Grupa do spraw Czerwonego Krzyża. Jesteśmy zainteresowani regularnymi kontaktami z polskim parlamentem – powiedział Prezydent Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter Maurer.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu PCK Marek Jakubiak podkreślał, że Polacy bardzo dużo zawdzięczają działaniom tej organizacji, zwłaszcza w poszukiwaniu osób zaginionych w czasach II wojny światowej. Poseł Małgorzata Zwiercan zauważyła natomiast, że dobrym pomysłem mogłoby być zaangażowanie młodzieży w działania MCK. – Ważne jest, żebyśmy się wymieniali doświadczeniami i dobrymi praktykami, ale przede wszystkim, żebyśmy wspólnie rozmawiali o problemach – powiedziała poseł Zwiercan.