Strategiczne partnerstwo Warszawy i Tbilisi

19
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podpisanie polsko-gruzińskiego porozumienia o partnerstwie strategicznym było głównym punktem wizyty przewodniczącego parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze w gmachu przy Wiejskiej. Zawarta podczas uroczystości w Sali Kolumnowej umowa między marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i  szefem gruzińskiego parlamentu podnosi na wyższy poziom relacje parlamentarne obu krajów.

– To bardzo ważne wydarzenie w pogłębianiu naszej współpracy. Traktujemy to porozumienie jako zapowiedź utworzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji – podkreślił po ceremonii Marek Kuchciński.

Partnerstwo strategiczne zostało ustanowione w związku z 25. rocznicą wznowienia polsko-gruzińskich stosunków dyplomatycznych. Jest potwierdzeniem wagi relacji przyjaźni pomiędzy narodami Polski i Gruzji, w uznaniu wspólnych wartości i interesów obu państw wynikających z politycznych, społecznych i gospodarczych związków oraz bliskości kulturowej. W dokumencie strony postanowiły m.in., że będą nadal wzajemnie wspierały swoją suwerenność i integralność terytorialną oraz prowadziły koordynację strategiczną w celu zwiększenia swojego zaangażowania w integrację europejską i euroatlantycką.

W ramach realizacji polsko-gruzińskiego partnerstwa strategicznego strony zobowiązały się do promowania idei porozumienia wśród organów izb, m.in. w zakresie regularnych spotkań i kontaktów między Przewodniczącymi i grupami przyjaźni. Wzmocnienie współpracy będzie też dotyczyć wzajemnych wizyt i konsultacji pomiędzy komisjami, zwłaszcza pracującymi w obszarach spraw zagranicznych, Unii Europejskiej, obrony i bezpieczeństwa. Partnerstwo strategiczne ma też obejmować wspieranie wspólnych działań w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych oraz rozwijanie programów wymiany kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej dla pracowników parlamentów.

Jak powiedział Marszałek Sejmu, zacieśnianie współdziałania obu krajów traktowane jest jako wzmacnianie współpracy państw całej Europy Środkowej i Wschodniej – jako zadanie wzmacniania ich współpracy i solidarności. – Kierujemy się „zasadą równi z równymi, wolni z wolnymi” i uważamy, że ta współpraca powinna obejmować wszystkie państwa kontynentu europejskiego bez względu na ich wielkość. Szczególnie zależy nam na współpracy z Gruzją – zaznaczył Marek Kuchciński.

Przewodniczący Irakli Kobakhidze mówił o ogromnym zainteresowaniu parlamentu Gruzji współpracą z Sejmem i Senatem RP. Porozumienie da nam jeszcze silniejsze podstawy, by rozwinąć nasze relacje i aby kontakty były jeszcze bardziej owocne – ocenił Irakli Kobakhidze. Przewodniczący gruzińskiego parlamentu zwrócił uwagę na wzorowe stosunki polityczne i bardzo dobre historyczne podstawy relacji polsko-gruzińskich. – Podpisanie umowy o strategicznej współpracy miedzy parlamentami Polski i Gruzji podniesie na wyższy poziom współpracę bilateralną naszych krajów i pomoże nam jeszcze bardziej zacieśnić więzi – podkreślił.

– Nasza przyjaźń i relacje polityczne są na bardzo wysokim poziomie. Gruzja jest naszym strategicznym partnerem – podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wyrażając radość z podpisania umowy o strategicznym partnerstwie. – To kolejny impuls do wzmocnienia polsko-gruzińskich relacji, przyczynek do częstych spotkań i wymiany doświadczeń – mówił. Stanisław Karczewski powiedział, że współpraca miedzy parlamentami Polski i Gruzji będzie pozwalała na rozszerzone współdziałanie grup przyjaźni, członków Prezydium i komisji branżowych.