Strategiczny sojusz z USA, wzmacnianie pozycji w UE, współpraca w Grupie Wyszehradzkiej – szef MSZ o polityce zagranicznej Polski

22
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Głównym wydarzeniem drugiego dnia posiedzenia Sejmu było expose ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który przedstawił informację o zadaniach polskiej polityki w 2018 roku. Expose szefa MSZ wysłuchali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami oraz korpus dyplomatyczny.

– Źródłem znaczenia międzynarodowego Polski jest jej pozycja w Europie oraz zdolność do artykułowania interesów państw naszego regionu – powiedział podczas wystąpienia w Sejmie szef MSZ. – Polska racja stanu to konieczność zagwarantowania niepodległości i suwerennej państwowości, a także zapewnienie cywilizacyjnego rozwoju – podkreślił prof. Czaputowicz.

Według szefa MSZ, źródłem atrakcyjności Polski i zarazem zdolności jej skutecznego oddziaływania na procesy decyzyjne, czy to jako sojusznika w ramach NATO, czy też partnera w strukturach Unii Europejskiej, jest jej zdolność do artykułowania interesów państw naszego regionu i działania w roli ich adwokata. Minister zaznaczył, że rozwój współpracy regionalnej jest jednym z naszych nadrzędnych priorytetów. – W łonie Grupy Wyszehradzkiej odczuwamy rosnącą wolę współdziałania na rzecz realizacji wspólnoty interesów – przyznał. Docenił też znaczenie inicjatywy Trójmorza.

Minister Czaputowicz przypomniał, że Niemcy są naszym głównym partnerem politycznym i gospodarczym w UE, a także ważnym sojusznikiem w NATO, choć są też kwestie, które nas różnią, jak Nord Stream 2, czy sprawa reparacji wojennych. – Zależy nam na wykorzystaniu potencjału Trójkąta Weimarskiego w rozwiązywaniu wspólnych problemów oraz  wzmacnianiu jedności i spójności Unii – dodał.

Szef dyplomacji wskazał na Chiny jako głównego partnera Polski w Azji. Zwrócił w tym kontekście uwagę, że polsko-chińskie obroty handlowe osiągnęły blisko 30 mld dolarów, zaś 90 proc. transportu kolejowego pomiędzy ChRL a UE przechodzi przez polski terminal w Małaszewiczach. Minister odniósł się także m.in. do rozwoju stosunków Polski z Izraelem, które – jak podkreślił – budowane są „na fundamencie wielowiekowego współżycia Polaków i Żydów pod jednym, polskim dachem”. Zwrócił w tym kontekście uwagę na planowaną wizytę w Polsce prezydenta Izraela Reuwena Riwlina, który wraz z Andrzejem Dudą ma wziąć udział w kwietniowym Marszu Żywych.

Minister Czaputowicz zaznaczył, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej umacnia pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, przynosząc wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych. Wyraził sprzeciw wobec Unii dwóch prędkości, a także wobec wiązania dostępu do unijnych funduszy z oceną przestrzegania praworządności. Podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań rządu polskiego jest zapewnienie równoprawnego i podmiotowego udziału naszego kraju w kształtowaniu procesu integracji europejskiej. – Z ubolewaniem przyjęliśmy decyzję Komisji o uruchomieniu procedury przewidzianej w art. 7 TUE. Bronimy naszego prawa do przeprowadzenia reform wymiaru sądownictwa zgodnych z oczekiwaniami Polaków, wyrażonymi w ostatnich wyborach. Nie naruszają one zasad demokratycznego państwa prawa, a wręcz te zasady umacniają – powiedział Jacek Czaputowicz.

Szef MSZ wskazał, że bezpieczeństwo narodowe naszego kraju, oparte jest na sile i spoistości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zwrócił również uwagę na znaczenie naszej współpracy z innymi państwami w regionie. – Polska będzie dążyć do zwiększenia obecności wojskowej i infrastruktury NATO w regionie, uznając, że tylko wiarygodne, oparte na realnej sile, odstraszanie może zapewnić nam pokój i bezpieczeństwo – podkreślił minister.

Szef polskiej dyplomacji ostrzegał, że Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, co oznacza konieczność wypracowania solidarnej i konsekwentnej polityki NATO i Unii Europejskiej wobec Moskwy.