Sytuacja na granicy polsko – ukraińskiej jest stabilna

25
Luty
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szef MSW poinformował, że nie odnotowano gwałtownego napływu uchodźców w związku z sytuacją na Ukrainie.

– Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy jest stabilna, odprawy odbywają się normalnie, skala uchodźców jest minimalna – do tej pory pozytywnie rozpatrzono 30 wniosków w tej sprawie – mówił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Dodał, że meldunki komendanta głównego straży granicznej potwierdzają brak zakłóceń na granicy dotyczące także odpraw, które odbywają się normalnie. Poinformował ponadto, że ukraińska straż graniczna również pełni swoje funkcje, chociaż tutaj pojawiają się drobne problemy. Sienkiewicz podkreślił, że resort jest przygotowany na znacznie poważniejszy scenariusz niż ten, z którym mamy obecnie do czynienia. Minister powiedział, że na początku lutego opracowano plan działania, na wypadek masowego napływu uchodźców oraz konieczności niesienia znacznej pomocy humanitarnej. – Nie mamy do czynienia z jakimkolwiek gwałtownym napływem obywateli na terytorium Polski, ale jesteśmy przygotowani na sytuację dynamiczną – stwierdził Sienkiewicz.