Szczyt premierów państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Mińsku

14
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Polska pozostaje niezmiennie zwolennikiem polityki otwartych drzwi do UE – powiedział wiceminister Marek Magierowski reprezentujący Polskę na Szczycie w Mińsku.

– Proces rozszerzenia stanowi najlepszą gwarancję bezpieczeństwa, stabilności politycznej, rozwoju społeczno-gospodarczego i dobrosąsiedzkich relacji na Bałkanach Zachodnich, a od tego zależy nie tylko bezpieczeństwo oraz rozwój regionu, ale całej Europy – stwierdził wiceszef MSZ.

Mówiąc o współpracy regionalnej wiceminister Marek Magierowski podkreślił, że jej – ważną płaszczyzną jest Inicjatywa Trójmorza, którą postrzegamy jako mechanizm współdziałania na rzecz nadrobienia zapóźnień rozwojowych, wynikających z zaszłości historycznych regionu. (…) Szczególną rolę w procesie integracji europejskiej z punktu widzenia naszego regionu Europy odgrywają także strategie makroregionalne UE. Polska jest niezmiennie zainteresowana kontynuacją procesu związanego z przyjęciem makroregionalnej strategii UE dla regionu Karpat – powiedział.

Odnosząc się do sytuacji w regionie IŚE Magierowski zaznaczył, że – Polska pozostaje orędownikiem Partnerstwa Wschodniego. Zależy nam na rozwoju dobrej współpracy tych państw z UE oraz utrzymaniu dużego zaangażowania UE na rzecz Partnerstwa.

Wiceszef MSZ przewodniczył w Mińsku polskiej delegacji na spotkaniu szefów rządów państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE). W trakcie sesji plenarnej omawiano bieżącą sytuację w regionie IŚE, różne aspekty współpracy regionalnej oraz plany współpracy w ramach tego ugrupowania. Formalnie przekazano ponadto roczne przewodnictwo Chorwacji, która kierować będzie pracami w ramach IŚE od 1 stycznia 2018 r. Spotkanie odbyło się na Białorusi w ramach jej tegorocznej prezydencji  w IŚE.

Inicjatywa Środkowoeuropejska (IŚE; ang. Central European Initiative – CEI) skupia aktualnie 18 państw: Albanię, Austrię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię, Mołdawię, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry oraz Włochy. Polska jest członkiem ugrupowania od 1991 r.