Szef MŚ przekonuje, że działania Polski na terenie Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem

18
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

 – Przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej. Wyjaśniliśmy, na czym polega dramat tego obszaru – mówił Jan Szyszko po wysłuchaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wysłuchanie dotyczyło nieprzestrzegania przez Polskę postanowienia TSUE z 27 lipca 2017 r. ws. środków tymczasowych.

 – W Puszczy Białowieskiej w pełni realizujemy prawo krajowe i europejskie. Naszym celem jest jedynie dobro przyrody i bezpieczeństwo ludzi. Przed Trybunałem postulowaliśmy dziś, aby w pełni odrzucił on wnioski Komisji Europejskiej – powiedział minister. – Wnioski przedstawione dotychczas przez Komisję Europejską wynikają, naszym zdaniem, z niewystarczającej wiedzy na temat ochrony obszarów Natura 2000 – dodał.

 – Polska nie niszczy obszarów Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej. Polska je ratuje. Wykazaliśmy, że to poprzez presję Komisji Europejskiej na zmianę sposobu zagospodarowania w Puszczy Białowieskiej doprowadzono do zaniku siedlisk i gatunków charakterystycznych dla tych obszarów. Teraz Polska ratuje te siedliska, przywracając poprzedni sposób zagospodarowania zgodny z najlepszą wiedzą naukową – przekonywał Szyszko. – Natura 2000 to bardzo dobry mechanizm służący kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. Przykład Polski udowadnia, że wiemy, w jaki sposób wdrażać to prawo i jak potem chronić obszary nim objęte. W Puszczy Białowieskiej chcemy naprawić, to co zostało zniszczone. Takie zniszczenia występują również w innych krajach Unii – stwierdził.