Szef MSZ na konferencji ministerialnej poświęconej wolności religijnej

27
lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przemawiając na forum konferencji Jacek Czaputowicz wskazał na podejmowane przez Polskę inicjatywy w obronie mniejszości religijnych oraz finansowy wymiar pomocy. Szef polskiej dyplomacji podkreślił także, że rząd przykłada dużą wagę do problematyki wolności religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prześladowania chrześcijan.

– Polska będzie kontynuować wysiłki na rzecz walki z terroryzmem i ekstremizmem, stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa wspólnot religijnych na całym świecie – mówił w Waszyngtonie szef MSZ podczas konferencji ministerialnej poświęconej promocji wolności religijnej, zorganizowanej z inicjatywy amerykańskiego sekretarza stanu Mike’a Pompeo.

– Promocja i ochrona wolności religijnych należą do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Chcemy być jednym z liderów obrony wolności religijnej i współpracować w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami – powiedział Jacek Czaputowicz. – Polska systematycznie zwiększa wolumen pomocy humanitarnej na rzecz ludności cywilnej dotkniętej skutkami konfliktu zbrojnego toczącego się w Syrii i w Iraku. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wartość pomocy udzielanej przez nasz kraj wzrosła sześciokrotnie – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

W konferencji uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych i wysokiej rangi urzędnicy odpowiedzialni za dialog międzyreligijny, a także przywódcy religijni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych. Dyskusja dotyczyła wyzwań dla wolności religijnej oraz poszukiwania konkretnych instrumentów przeciwdziałania prześladowaniu i dyskryminacji grup religijnych na świecie.