Szef MSZ na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli

29
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Iran, Wenezuela, sytuacja w Strefie Gazy i w Demokratycznej Republice Konga (DRK) oraz przyszłość Umowy z Kotonu były głównymi tematami dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Brukseli – poinformował resort.

„Ministrowie omówili kwestię polityki UE wobec Iranu w kontekście decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action) oraz kroków podejmowanych przez UE na rzecz jego utrzymania w mocy i ochrony interesów europejskich podmiotów gospodarczych zaangażowanych w Iranie” – napisano w komunikacie. Jacek Czaputowicz, zgadzając się z działaniami podejmowanymi przez wysoką przedstawiciel Federikę Mogherini oraz Komisję Europejską, przedstawił rezultaty swoich niedawnych rozmów z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo na temat Iranu. – Iran pełni negatywną rolę na Bliskim Wschodzie i działa destabilizująco na sytuację w Syrii, w Iraku, i w Jemenie – powiedział szef polskiej dyplomacji. Podkreślił również, że trzeba dokonać identyfikacji priorytetowych interesów UE w sferze gospodarczej, bezpieczeństwa oraz utrzymania dialogu transatlantyckiego w kwestii irańskiej. – Szereg państw zwracało uwagę na potrzebę pogłębionego dialogu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na ten temat – mówił minister.

„W trakcie posiedzenia Rady dyskutowano także na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i humanitarnej w Wenezueli. Przedmiotem rozmów był zwłaszcza przebieg i rezultaty przedterminowych wyborów prezydenckich, a także perspektywy zwiększenia presji na Caracas przez UE. Minister Czaputowicz zauważył, że wybory nie spełniły międzynarodowych standardów, a za jedyny możliwy sposób rozwiązania kryzysu uznał dialog rządu z opozycją” – czytamy w komunikacie.

„Ministrowie omówili również sytuację polityczną i kwestie bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga. Szef polskiej dyplomacji podkreślił kluczowe znaczenie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia wyborów w DRK dla stabilizacji sytuacji w kraju i regionie” – poinformował resort.

„Przedmiotem rozmów ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE były ponadto ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy, także w kontekście konieczności wzmocnienia współpracy z krajami regionu. Polska uznaje prawo Izraela do ochrony swoich granic, jednak użycie siły powinno być adekwatne do okoliczności. Jednocześnie prawo do pokojowych demonstracji nie powinno być wykorzystywane przez Hamas do podżegania do przemocy” – napisano w komunikacie.

„Ministrowie odnieśli się także do przyszłości relacji UE z krajami Afryki Karaibów i Pacyfiku (AKP) po wygaśnięciu w 2020 r. Umowy z Kotonu oraz kształtu nowej umowy. W kontekście przyszłych relacji z AKP priorytetowe znaczenie dla Polski mają relacje UE – Unia Afrykańska” – informuje resort.