Szef MSZ na szczycie Bałkanów Zachodnich w Londynie

10
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jacek Czaputowicz po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Procesu Berlińskiego odbywającego się w ramach szczytu Bałkanów Zachodnich w Londynie przypomniał, że Polska popiera europejskie aspiracje państw z Bałkanów Zachodnich. Zadeklarował również pomoc we wdrażaniu reform oraz procesie dostosowywania do wymogów UE.

– Polska w pełni popiera europejskie aspiracje naszych partnerów z Bałkanów Zachodnich. (…) Mamy nadzieję, że podczas przyszłorocznego szczytu w Polsce będziemy mogli odnotować kolejny znaczący postęp w zbliżeniu krajów Bałkanów Zachodnich do UE – powiedział szef polskiej dyplomacji w Londynie.

Minister wyraził zadowolenie z przyjętej przez Komisję Europejską strategii dla Bałkanów Zachodnich oraz ostatnich konkluzji Rady w sprawie polityki rozszerzenia UE.

Jacek Czaputowicz zadeklarował pomoc naszego kraju dla Bałkanów Zachodnich przy wdrażaniu reform. – Jesteśmy gotowi dzielić się naszym przedakcesyjnym know-how i najlepszymi praktykami. (…) Zdobyliśmy doświadczenie w zakresie reform administracyjnych, procesu dostosowywania się do wymogów UE i absorpcji środków unijnych. Chcemy włączyć to przekazywanie doświadczeń i dobrych praktyk do agendy naszego przewodnictwa w Procesie, które rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku – mówił szef MSZ.

W 2019 roku Polska będzie sprawowała nieformalne przewodnictwo w pracach Procesu Berlińskiego. Głównym wydarzeniem w tym czasie będzie organizowany w Polsce szczyt Bałkanów Zachodnich.