Szefowa KBW o większych kosztach przeprowadzenia wyborów

22
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej prawo wyborcze, znacząco wzrosły koszty przeprowadzania wyborów i referendów oraz koszty funkcjonowania Krajowego Biura Wyborczego – napisała w liście do premiera szefowa KBW Beata Tokaj. Wzrost kosztów szacowany jest na 605 milionów 154 tysiące i 403 złote.

W załączniku do pisma zostały przedstawione szczegółowe wyliczenia dotyczące wzrostu nakładów. Zgodnie z szacunkami Biura „Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów” powinny wzrosnąć o 598 milionów 150 tysięcy złotych.

Dodatkowe koszty dotyczą między innymi zakupu sprzętu do transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych – przy założeniu 28 tysięcy obwodów głosowania — wyniesie  84 miliony złotych. Ponadto trzeba zakupić komputery i drukarki dla komisji – 100 milionów złotych, na skanery trzeba wydać kolejne 3 miliony a koszt transmisji z przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oszacowano na 50 milionów złotych. Wynagrodzenia urzędników wyborczych wyniosą łącznie  95,5 miliona złotych, natomiast wydatki na ich biura 32, 5 miliona.

Należy także uwzględnić dodatkowe koszt diet dla obwodowych komisji wyborczych, w związku z powoływaniem dwóch komisji – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania – co wyniesie 112,5 miliona złotych. Dodatkowy koszt dotyczy wyposażenia lokali wyborczych – 8, 5 miliona złotych.

Krajowe Biuro Wyborcze zaznaczyło, że wydatki na wybory samorządowe, planowane przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego wynosiły 307,9 miliona złotych, aktualnie kwotę tę należy zwiększyć o 484,6 miliona – do  792,5 miliona złotych.

Natomiast planowane wydatki na referendum ogólnokrajowe wynosiły niespełna 140 milionów złotych a obecnie trzeba je zwiększyć o ponad 111 milionów – do 250,5 miliona złotych.

Wydatki na ewentualne wybory uzupełniające do Senatu wynosiły nieco ponad 2,5 miliona złotych. Zgodnie z szacunkami KBW należy je zwiększyć niemal dwukrotnie – do 4 i pół miliona.

Krajowe Biuro Wyborcze wskazuje też, że sam budżet KBW w związku z realizacją nowych zadań powinien zostać zwiększony o ponad 7 milionów złotych  – z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla nowych komisarzy wyborczych oraz siedziby dla nich.