Szefowie MIR i MPT o zadaniach swoich ministerstw

19
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawili zadania obu resortów. Jednocześnie zapewnili o dobrej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego kraju.

Prawnym następcą byłego Ministerstwa Rozwoju (MR) zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR), którym kieruje Jerzy Kwieciński. Szef MIR wskazał, że najważniejszym zadaniem nowego resortu jest polityka rozwoju kraju. – Będziemy czuwać nad wdrażaniem Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – mówił Kwieciński. Z MR do MIiR przejdą departamenty i biura zajmujące się działem „rozwój regionalny”. Oznacza to, że Minister Inwestycji i Rozwoju będzie m.in.: tworzyć projekty strategii rozwoju Polski, opracowywać i wdrażać politykę regionalną, czuwać nad sprawnym wdrażaniem funduszy UE, analizować i prognozować rozwój gospodarczy naszego kraju oraz opiniować czy rządowe strategie  i programy rozwoju są zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

 – Głównym zadaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są dalsze prace nad ułatwieniami dla firm oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki – podkreśliła minister Emilewicz. Wyjaśniła, że resort został utworzony z departamentów i biur obsługujących dział „gospodarka” w byłym MR.  W praktyce oznacza to, że Minister Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się m.in.: wzrostem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, tworzeniem prawa, które ułatwi życie przedsiębiorcom, promocją polskiej gospodarki, wymianą handlową i eksportem oraz własnością przemysłową. Minister Emilewicz nadzoruje także Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Urząd Patentowy RP. Podlegają jej również Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.