Posted by nawiejskiej with No Comments

Polityk Kukiz’15 w „Salonie politycznym Trójki” skrytykował poczynania Małgorzaty Sadurskiej jako szefowej Kancelarii Prezydenta. Zdaniem wicemarszałka Sejmu jej odejście z Kancelarii i prawdopodobne przejście do PZU przypomina sprawę Misiewicza ponieważ w obydwu przypadkach liczyła się lojalność partyjna a nie kompetencje.    – Krytycznie oceniam sposób, w jaki Małgorzata Sadurska kierowała Kancelarią Prezydenta – powiedział Stanisław Tyszka […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jerzy Kozłowski podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zwrócił uwagę na brak kadr w służbie zdrowia i konieczność podjęcia szybkich działań, które zmienią tą niekorzystną sytuację. – Przedmiotem projektu jest sposób ustalania poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym, pracownikom […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Na antenie radiowej Trójki poseł Kukiz’15 mówił, że wielu generałów nie odchodzi na emerytury, tylko rezygnuje z pracy ponieważ uważa, że nie ma dla nich miejsca w sytuacji, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej wzięło się za dowodzenie armią. Gość Trójki odnosząc się do decyzji wielu dowódców o opuszczeniu wojska powiedział: – Wielu generałów – i proszę nie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ugrupowanie Pawła Kukiza chce wyraźniejszego rozdzielenia władzy ustawodawczej i wykonawczej. W związku z tym przygotowuje projekt ustawy, która będzie zakazywała łączenia stanowiska premiera, ministra oraz wiceministra z mandatem posła.   – Łączenie stanowiska parlamentarzysty z członkiem rządu to zaprzeczenie trójpodziału władzy – mówił na antenie Trójki Jakub Kulesza. – Obecnie w Sejmie 40 posłów i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według posłanki Kukiz’15  założenia ministra Konstantego Radziwiłła dotyczące zmniejszenia kolejek oraz poprawy stanu służby zdrowia, nie spełnią się. Wprowadzenie sieci szpitali spowoduje efekt odwrotny – stwierdziła w „Sygnałach dnia”.   Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o sieci szpitali, który przewiduje, że w sieci znajdą się placówki posiadające minimum od dwóch lat umowę z NFZ i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, w imieniu klubu Kukiz’15, spotkał się wczoraj z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Xu Jianem. Wśród poruszonych tematów znalazła się m.in. sprawa współpracy między krajami, w tym w ramach parlamentarnej Grupy Polsko-Chińskiej oraz perspektywy rozwoju  dwustronnych relacji.

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Piotr Apel w TOK FM komentując zmiany dotyczące KRS stwierdził, że minister sprawiedliwości proponuje zabieg kadrowy, a nie reformę. Zapowiedział również, że jego ugrupowanie nie stanie ani po stronie Zbigniewa Ziobro, a ni po stronie sędziów.   Przedstawiciel Kukiz’15 pytany w TOK FM, po której stronie sporu między sędziami a ministrem sprawiedliwości dotyczącego projektu noweli […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Poseł Piotr Liroy-Marzec poinformował, że klub Kukiz’15 w przyszłym tygodniu złoży wniosek o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Jednym z powodów tej decyzji jest blokowanie przez resort projektu ustawy dotyczącego medycznej marihuany.  – Będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministra Radziwiłła. Jestem za tym, żeby zrezygnował z tego stanowiska. Wiem, że PiS będzie go ratował, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Paweł Kukiz jest zwolennikiem zastosowania kar regulaminowych wobec posłów blokujących salę plenarną i w ten sposób utrudniających pracę pozostałym parlamentarzystom. – Jeżeli będzie nadal blokada, to żywię nadzieję, że marszałek Kuchciński bądź inny z marszałków wskazany przez pana marszałka Kuchcińskiego w odpowiedni sposób zgodnie z regulaminem potraktuje tych, którzy utrudniają pracę wszystkim opcjom parlamentarnym w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według Jakuba Kuleszy likwidacja gimnazjów nie koniecznie jest złym pomysłem, ale nie powinna być elementem reformy oświaty. Ponadto zwrócił uwagę na tempo wprowadzania zmian, które może spowodować chaos w szkolnictwie.   Sejmowe komisje edukacji i samorządu terytorialnego zakończyły prace nad ustawami reformującymi szkolnictwo, które przywracają 8-letnią szkołę podstawową i likwidują gimnazja. – Likwidacja gimnazjów jest […]

Read Full Story