Posted by nawiejskiej with No Comments

Współpraca Polski i Maroka w ramach organizacji międzynarodowych i grup bilateralnych, migracja, infrastruktura, wymiana gospodarcza, edukacyjna i kulturalna – to niektóre z tematów rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym Izby Reprezentantów Królestwa Maroka Habibem El Malki. W spotkaniu, które odbyło się w Sejmie w czwartek, uczestniczyli także posłowie z Polsko-Marokańskiej Grupy Parlamentarnej: Killion Munyama […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Polska jest jedną z najstarszych ojczyzn parlamentaryzmu w naszej części świata, na kontynencie europejskim. Ten parlamentaryzm, współpraca Sejmu, przedstawicieli wszystkich ziem Rzeczypospolitej, rozpoczęła się na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. To wystawa nie tylko o dziejach Sejmu Rzeczypospolitej, jego 550-leciu, ale także o wartościach – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński w środę w Strasburgu, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marszałek Sejmu do liderów polskiej branży energetycznej: „Czuwacie nad bezpieczeństwem całej Polski i znacznej części Europy”. – Widzimy dzisiaj, że Polska ma pomysł na transformację energetyczną i realizuje tę wizję z całą stanowczością. Poprzez dywersyfikację źródeł energii oraz rozwój rodzimych technologii, zwiększają państwo suwerenność Polski – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński do laureatów z branż […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W sobotę 29 września odbyły się uroczystości upamiętniające wicemarszałka Sejmu V kadencji w czasach II Rzeczypospolitej Wacława Ezechiela Długosza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Ciepielowie. Następnie złożono wieniec na grobie Wicemarszałka. Centralnym punktem wydarzenia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dawnym domu Wacława Długosza w Starych Gardzienicach. „Obchodzone w tym roku […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W wydarzeniu, które odbyło się w stolicy Węgier, oprócz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego László Kövéra, uczestniczyli przedstawiciele Polonii, władz lokalnych oraz polscy parlamentarzyści i reprezentanci Kancelarii Sejmu. – Józef Piłsudski był wielkim zwolennikiem ścisłej współpracy polsko-węgierskiej. Z ówczesnymi politykami węgierskimi łączyła go wspólnota wartości takich jak własne, silne państwo, suwerenność i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wydarzenie z udziałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra odbędzie się w środę 26 września. Na uroczystości obecni będą także przedstawiciele polskiego Parlamentu oraz ambasady RP w Budapeszcie, która jest pomysłodawcą wydarzenia. Odsłonięcie popiersia marszałka Piłsudskiego jest częścią obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden z ojców wolności i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Dzięki KAS i jej pracownikom maleje szara strefa, eliminowana jest nieuczciwa konkurencja, ale za to wspierani są przedsiębiorcy uczciwi, szczególnie przedsiębiorcy polscy – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński w Rzeszowie podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. – KAS broni polskiego interesu podatkowego, ale także skutecznie zabezpiecza granice Polski i Unii Europejskiej. Do nich […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas uroczystości związanych z projektem „sPOLeCZne. Polsko-czeskie rocznice 1918-2018” Marek Kuchciński mówił, że Czesi i Polacy przetrwali trudny czas a teraz razem są członkami NATO, UE oraz V4.  – Przetrwaliśmy. Nasze oba narody, nasze społeczeństwa żyją nadal, tworzymy wspólnotę celów, interesów. Jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, jesteśmy w Unii Europejskiej, współpracujemy coraz lepiej w państwach naszego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po zakończeniu Konferencji Europa Karpat, Marszałek Sejmu wziął udział w dyskusji zamykającej XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jej tematem była Unia Europejska.  – Przy rozchwianym systemie wartości, zaczynają dominować interesy. I one są traktowane jako zamiennik. Państwa Europy Środkowej, które odzyskały wolność, niosą ze sobą wkład do UE w postaci ważnych akcentów i wartości. To […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas pierwszego dnia Konferencji Europa Karpat polscy i zagraniczni politycy dyskutowali o europejskiej polityce sąsiedztwa, przyszłości karpackiej strategii makroregionalnej, infrastrukturze oraz przyszłości Europy. Wydarzenie, którego inicjatorem i gospodarzem jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński, odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. To już 20. edycja Konferencji. – Finalizujemy to, co jest wielkim sukcesem dotyczącym rozwoju […]

Read Full Story