Posted by nawiejskiej with No Comments

Rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy od 9 dni okupują Sejm złożyli rządzącym propozycję ugody. Aktualnie rozpatruje je ministerstwo pracy. W środę doszło do spotkania protestujących rodziców z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Bez udziału kamer rodzice zaprezentowali propozycję kompromisu w sprawie świadczeń a teraz czekają na odpowiedź rządu. – Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym, liczymy na zrozumienie, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister pracy zgadza się z protestującymi, że potrzebne jest im większe wsparcie ale zaznacza,  iż brakuje środków na natychmiastowe podwyższenie świadczeń. W sobotę premier obiecał protestującym w Sejmie że od 1 maja świadczenie dla rodzica opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem będzie wynosiło 1 tys. zł netto, od 1 stycznia 2015 r. – 1,2 tys. zł, zaś […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister pracy i polityki socjalnej zapowiedział w Ciechanowie, że ruszają konsultacje społeczne dotyczące ogólnokrajowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych. Po ich zakończeniu i zatwierdzeniu przez rząd, w marcu rozpocznie się wydawanie kart przez gminy. – Od marca w ramach ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne w gminach wydawane będą Karty Dużej Rodziny, uprawniające m.in. do ulg w […]

Read Full Story
Mar 18, 2013 Polska dla rodziny
Posted by redakcja with No Comments

II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”, promująca system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, odbyła się w MPiPS 18 marca 2013 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządu terytorialnego: prezydenci, starostowie, burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Forum Samorządowe na rzecz […]

Read Full Story