Posted by nawiejskiej with No Comments

Marek Sawicki po spotkaniu w Bonn z ministrami rolnictwa Niemiec i Francji, zapowiedział, że pomoc z UE trafi również do niezrzeszonych producentów owoców i warzyw.  – Uznaliśmy, że rolników w Europie nie można dzielić na zrzeszonych i niezrzeszonych i należy udzielić im równego wsparcia – poinformował polski minister rolnictwa. Marek Sawicki uczestniczył w Bonn w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marek Sawicki przedstawił w Sejmie informację na temat działań rządu w związku z rosyjskim embargiem na polskie owoce i warzywa. O przedstawienie informacji dotyczącej działań rządu po wprowadzeniu zakazu importu polskich warzyw i owoców do Rosji wnioskowali posłowie Twojego Ruchu.  – W tej sprawie wielu się wypowiada, mówią co wiedzą, ale nie zawsze wiedzą co […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W czwartek minister rolnictwa spotkał się z przedstawicielami organizacji charytatywnych w celu omówienia zasad przekazania żywności najuboższym. Po czwartkowym spotkaniu Marek Sawicki poinformował, że współpracę w dziedzinie dystrybucji żywności podjęły cztery główne organizacje charytatywne: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. – Chciałbym, żeby dystrybucja na zwiększoną skalę […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po decyzji Komisji Europejskiej o odblokowaniu 125 mln euro na pomoc rolnikom, producenci żywności, którzy zdecydowali się wycofać swoje towary z rynku mogą składać wnioski o odszkodowania do Agencji Rynku Rolnego.  – Rolnicy, którzy chcą wycofywać produkty z rynku, mogą kierować już wnioski do Agencji Rynku Rolnego. Agencja ma obowiązek obsłużyć każdego, kto się z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wiceminister rolnictwa poinformował o planach przekazania części żywności, która miała trafić na rosyjski rynek do banków żywności. Jednak pomimo tego może być konieczna biodegradacja. Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podczas briefingu zaprosił Polski Czerwony Krzyż, Caritas oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, które współpracują z Agencją Rynku Rolnego, do wspólnego dystrybuowania żywności dla najuboższych. Wiceminister podkreślił, że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po spotkaniu z komisarzem UE ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem Marek Sawicki poinformował, że główne decyzje w sprawie pomocy dla rolników zapadną we wrześniu. Jednak producenci warzyw wrażliwych mogą liczyć na szybsze działania Brukseli.  – Problem embarga dotyczy całej Europy i główne decyzje będą podejmowane nie wcześniej niż we wrześniu, być może nawet w połowie września, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szef polskiego resortu rolnictwa chciałby żeby jak najszybciej doszło do posiedzenia rady unijnych ministrów rolnictwa. Spotkanie miałoby dotyczyć konsekwencji rosyjskiego embarga. Sawicki w swoich postulatach nie jest osamotniony, bo także kilka innych państw UE chce zwołania rady.  Minister rolnictwa przyznał, że w związku z zakazem importu polskich warzyw i owoców do Rosji nie da się […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister rolnictwa poinformował, że razem z szefem MSZ pracuje nad pozwem do Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczącym rosyjskiego embarga. Również UE zamierza złożyć taki sam pozew w związku z zakazem importu żywność z jej terytorium do FR.  – Uważamy, że Rosja zarówno w sprawie embarga wobec Polski, jak i embarga wobec Unii Europejskiej złamała wszelkie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rosja rozszerza sankcje dotyczące importu żywności o kolejne kraje. Marek Sawicki uważa, że takie działania będą bardzo dotkliwe również dla obywateli Rosji.  – Rosjanie mogą kupić część żywności z Ameryki Południowej, ale z pewnością nie takiej jakości i nie po takich cenach, za jakie kupowali w Europie – skomentował rosyjskie embargo na zagraniczną żywność minister […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister rolnictwa zamierza rozmawiać z sieciami handlowymi na temat zwiększenia sprzedaży polskich produktów. W ten sposób można częściowo zminimalizować straty związane z zakazem importu polskiej żywności do Rosji.  – Zależy mi na tym, żeby sieci handlowe funkcjonujące w Polsce, w Europie, mogły w tych warunkach kryzysowych wprowadzić na rynek unijny więcej polskich produktów, więcej polskich […]

Read Full Story