Posted by nawiejskiej with No Comments

Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu 500 plus w latach 2016-2017, nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów oraz ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, to główne punkty drugiego dnia obrad Izby. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Posłowie uczcili 100.rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz 100. rocznicę wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego. Posłowie przez aklamację przyjęli przedłożoną przez Prezydium Sejmu uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Izba przyjęła również uchwałę upamiętniającą 100. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ryszard Terlecki spotkał się w środę 5 grudnia z czarnogórskimi posłami z Grupy Przyjaźni z Parlamentem Polski z wiceprzewodniczącym parlamentu Branimirem Gvozdenoviciem na czele. Parlament Czarnogóry reprezentowali też Marta Šćepanović, Momčilo Martinović i Miloš Nikolić. Wicemarszałkowi Terleckiemu towarzyszyli posłowie-członkowie Polsko-Czarnogórskiej Grupy Parlamentarnej, Grzegorz Matusiak (przewodniczący) i Ewa Kozanecka (wiceprzewodnicząca). Politycy dyskutowali o integracji Czarnogóry z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W pierwszym dniu obrad Izby, znalazły się między innymi kwestie związane z poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Posłowie przeprowadzili I czytanie projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przyjęcie tych rozwiązań ma poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii poprzez […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek wzięła w środę udział w uroczystości zapalenia lampy chanukowej z okazji święta świateł. W wydarzeniu uczestniczyli też Naczelny Rabin Izraela Dawid Baruch Lau, wiceambasador Izraela ​Tal Ben-Ari Yaalon, rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Centrum Żydowskiego Chabad-Lubawicz Polska oraz ministrowie Marek Suski, Jarosław Sellin, Adam Lipiński i Krzysztof Ardanowski, który jako […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas 73. posiedzenia Sejmu, ślubowanie przed Izbą złożą kolejni nowi posłowie. Z Wiejską pożegnali się Grzegorz Schreiber, Dariusz Starzycki i Jarosław Stawiarski. Objęli oni funkcje w organach samorządu terytorialnego, których nie można łączyć z mandatem posła. Zwolnione po wyborach samorządowych miejsce w Parlamencie Europejskim zajął natomiast poseł Bogusław Sonik. Do dziś na obsadzenie czekał także […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Posłowie będą pracować m.in. nad poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, przyznaniem świadczeń pieniężnych sybirakom oraz wspieraniem rodzin, żeby mniej dzieci trafiało do instytucji pieczy zastępczej. Sejm w I czytaniu zapozna się z przedłożonym przez Andrzeja Dudę projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Prezydent proponuje […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W środę 5 grudnia o godz. 16.00 w Sejmie (hall główny, I piętro) odbędzie się uroczystość zapalenia lampy chanukowej z okazji żydowskiego święta świateł. Organizatorem przedsięwzięcia jest Chabad-Lubawicz Polska. Uroczystości będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa „Chanuka – wystawa fotografii z Mea Shearim w Jerozolimie”. Wystawa składa się z 11 plansz przedstawiających obchody święta świateł w najstarszej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Przedstawiciele sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych złożyli wizytę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie. Delegacja w składzie: przewodniczący komisji Marek Opioła, wiceszef tego gremium Jarosław Krajewski oraz członkowie Waldemar Andzel, Marek Biernacki i Adam Szłapka, spotkała się w Bagram i Kabulu z polskimi żołnierzami oraz amerykańskimi i afgańskimi dowódcami, którzy współpracują z polskim wojskiem. Głównymi […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W mijającym tygodniu pracowały komisje sejmowe, w tym komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT oraz Finansów Publicznych, która zajmowała się przyszłorocznym budżetem. Odbyło się też forum w ramach projektu „Młoda polska szkoła parlamentaryzmu w hołdzie Niepodległej”, a także konferencja pt. „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”. Swoje posiedzenia miały Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja […]

Read Full Story