Posted by nawiejskiej with No Comments

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku poinformowała, że w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 59, najwięcej głosów uzyskała kandydatka PiS Anna Maria Anders. W skład okręgu wyborczego nr 59 wchodzą powiaty: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski i zambrowski oraz dwa miasta na prawach powiatu: Łomża i Suwałki. Kandydatkę partii rządzącej Annę Marię […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wniosek mniejszości, która nie zgadzała się z proponowanymi zmianami został odrzucony. Według nowych przepisów ma nastąpić ponowny wybór pięciu członków Trybunału. Sejm w poprzedniej kadencji wybrał część składu TK przed upływem kadencji obecnych sędziów. Andrzej Duda dotychczas nie odebrał ślubowania od nowych członków Trybunału. Nowelizacja ustawy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marszałkiem Senatu IX kadencji został Stanisław Karczewski z PiS. Nowy marszałek od 2005 r. jest senatorem, a w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wicemarszałka izby wyższej. W tajnym głosowaniu 93 senatorów poparło kandydaturę Karczewskiego na fotel marszałka Senatu, 1 był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. – Jestem bardzo wzruszony, bardzo dziękuję za to zaufanie; […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W programie „Po przecinku” Bogdan Borusewicz powiedział, że spodziewał się, iż nowy prezydent wystąpi z taką propozycją i użyje referendum jako tarana wyborczego w wyborach parlamentarnych. Zdaniem marszałka propozycja przeprowadzenia referendum w październiku jest wspieraniem PiS – u. Odnosząc się do wypowiedzi Beaty Szydło, że referendum zaproponowane przez prezydenta stanowiłoby realizację wcześniejszych inicjatyw obywatelskich, Borusewicz […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Bogdan Borusewicz stwierdził, że z prawnego punktu widzenia nie można dopisać pytań do referendum 6 września. Jednocześnie podkreślił, że nie zgodzi się na demolowanie systemu prawnego w Polsce. Podczas konferencji prasowej marszałek Senatu powiedział, że w związku z tym, iż – szefowie kampanii wyborczej PiS-u nakłaniają prezydenta do zmiany treści referendum zarządzonego już przez prezydenta […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas tajnego głosowania senatorowie wyrazili zgodę na powołanie Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydaturę wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zgłosili posłowie PO i SLD. W głosowaniu oddano 82 głosy, wszystkie były ważne. Kandydaturę Adama Bodnara poparło 41 senatorów, 39 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z prawem Senat przyjmuje uchwałę […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W głosowaniu uczestniczyło 77 senatorów – za opowiedziało się 51, przeciwko było 24, zaś 2 osoby wstrzymały się od głosu. To oznacza, że Senat wyraził zgodę na powołanie dr Edyty Bielak-Jomaa na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. – Bardzo serdecznie chciałam Państwu podziękować i obiecać, że będę starała się zainteresować Państwa ochroną danych osobowych. Mam […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po tym jak dotychczasowa senator Elżbieta Bieńkowska została komisarzem Unii Europejskiej, trzeba było przeprowadzić wybory uzupełniające na Śląsku. W okręgu wyborczym nr 75 – Śląskie – , obejmującym Mysłowice, Tychy i powiat bieruńsko – lędziński, wygrał kandydat PiS.   Czesław Ryszka uzyskał 8541 głosów, drugi był Michał Gramatyka z PO, którego poparły 4452 osoby, zaś […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

We wtorek, 23 września 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 217 w gmachu Senatu odbędzie się konferencja „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie”. Organizatorem wydarzenia są sejmowa i senacka Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Jednym z tematów spotkania będzie m.in. wsparcie usług […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zmarły w lutym senator był legendą Solidarności oraz wielokrotnym parlamentarzystą. W uroczystości wzięły udział żona i córka Zbigniewa Romaszewskiego. Nazwisko senatora przy wejściu do sali 176, w której odbywają się posiedzenia senackich komisji, odsłonili marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i żona polityka Zofia Romaszewska. Marszałek podczas uroczystości podkreślał, że Romaszewski był – …człowiekiem legendą i jednym […]

Read Full Story