Tallin: Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE z udziałem Marszałka Sejmu – zapowiedź

23
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przyszłość Unii Europejskiej to jeden z głównych tematów konferencji przewodniczących unijnych parlamentów w Tallinie. W obradach w stolicy Estonii wezmą udział marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Debata nad scenariuszami dla Unii będzie się koncentrowała wokół zagadnień bezpieczeństwa i obrony, gospodarki i kwestii walutowych, rozwoju technologicznego i cyfrowego. Istotnym tematem będzie także Brexit. Przewodniczący będą również dyskutować o problematyce zaufania społeczeństw do Unii i szczególnej roli parlamentów narodowych w komunikowaniu się z obywatelami. Spotkanie w Tallinie będzie też okazją do debaty nad bezpieczeństwem Europy. Politycy będą m.in. rozmawiali o środkach, jakie powinna podjąć Unia, by lepiej dostosować się do wyzwań w tym obszarze.

Marszałek Sejmu będzie jednym z głównych mówców w dyskusji o przyszłości UE. Oprócz niego głos w tej części konferencji zabiorą: Andrej Danko, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji i François De Rugy, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej. W kolejnej części obrad wystąpią również: Eiki Nestor, przewodniczący estońskiego Riigikogu, szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, przewodnicząca łotewskiej Saeimy Ināra Mūrniece, Wolfgang Schäuble, przewodniczący niemieckiego Bundestagu oraz Wolfgang Sobotka, szef Rady Narodowej Austrii.

Przy okazji parlamentarnego szczytu planowany jest także szereg spotkań bilateralnych marszałka Kuchcińskiego z przewodniczącymi innych europejskich parlamentów.

Konferencja przewodniczących parlamentów UE to forum dyskusji na temat zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych i wyzwań stojących przed Unią. W skład tego gremium wchodzą przewodniczący parlamentów UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja zbiera się raz do roku, w pierwszej połowie roku kalendarzowego i jest organizowana przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugim półroczu poprzedniego roku.