Tallin: spotkanie Sekretarzy Generalnych Parlamentów UE z udziałem Szefa Kancelarii Sejmu

30
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Tallinie zakończyło się dwudniowe spotkanie Sekretarzy Generalnych Parlamentów Unii Europejskiej. Stronę polską reprezentowała Agnieszka Kaczmarska – Szef Kancelarii Sejmu. Spotkaniu przewodniczył Sekretarz Generalny estońskiego Riigikogu Peep Jahilo.

Celem spotkania było przygotowanie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE. Omówiono m.in. projekt programu konferencji, a także wymiar parlamentarny bułgarskiego przewodnictwa w Radzie UE. Przedstawiony został roczny raport z działalności IPEX (Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE) za 2017 r.  Uczestnicy dyskutowali również o organizacji debat w parlamentach państw członkowskich Wspólnoty poświęconych jej przyszłości, a także nowych technologiach wykorzystywanych w pracy parlamentarnej.

Zgodnie z unijnym zwyczajem, KPP UE – najwyższe rangą spotkanie parlamentarne – organizowana jest przez parlament kraju, który sprawował prezydencję w II połowie poprzedniego roku.