TK zaprzecza, że obecne władze Trybunału są powiązane ze służbami specjalnymi

20
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Biuro Trybunału Konstytucyjnego zdementowało informacje „Gazety Wyborczej” o powiązaniu obecnych władz Trybunału z UOP-em i służbami specjalnymi. Zdaniem BTK są to nie poparte faktami insynuacje mające zdyskredytować TK .

„Gazeta Wyborcza” napisała, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i wiceprezes Mariusz Muszyński są „prowadzeni przez służby i zostali ulokowani w TK, by podporządkować go interesom władzy”. Gazeta twierdzi, że Trybunałem Konstytucyjnym „kierują były oficer służb i jego współpracownica”.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego w wydanym komunikacie zaprzeczyło, że taka sytuacja ma miejsce. W oświadczeniu napisano, iż informacje zawarte w artykule redaktora Wojciecha Czuchnowskiego, nie są oparte na faktach. „Artykuł zawiera fałszywe informacje i insynuacje na temat rzekomej przeszłości obecnych władz Trybunału Konstytucyjnego” – twierdzi BTK. W komunikacie napisano również że autor publikacji „nie ma żadnych podstaw do formułowania wniosków przedstawionych w materiale prasowym”, natomiast sam artykuł „wprowadza w błąd opinię publiczną i stanowi kolejną próbę dyskredytacji Trybunału Konstytucyjnego oraz jego kierownictwa”.