Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie dot. obaw irlandzkiego sądu o praworządność w Polsce

25
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądy we Wspólnocie mają prawo oceniać ryzyko dla rzetelnego procesu, biorąc pod uwagę stan praworządności w Polsce. Jednocześnie zwrócił uwagę, że niezawisłość sądów związana jest z zasadami powoływania organów sądowych. Sprawa dotyczy ekstradycji obywatela RP z Irlandii do Polski.

W marcu irlandzki sąd, który rozpatrywał sprawę Polaka Artura C., poszukiwanego przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków, zwrócił się do Trybunału w Luksemburgu o opinię w trybie pilnym, czy obywatel naszego kraju może liczyć nad Wisłą na uczciwy proces. Wątpliwości sądu odnośnie praworządności w Polsce wynikały z uruchomienia przez Komisję Europejską art. 7 traktatu unijnego wobec Polski.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, organ sądowy, do którego zwrócono się o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, musi wstrzymać się z jego wykonaniem, jeżeli uzna, iż dana osoba może zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu, a tym samym rzetelnego procesu, ze względu na nieprawidłowości mogące mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej.

Trybunał podkreślił, że dla niezawisłości i bezstronności niezbędne jest wypełnianie zadań przez sądy „w pełni autonomicznie, bez nacisków i ingerencji z zewnątrz. (…) Według Trybunału te gwarancje niezawisłości i bezstronności wymagają istnienia zasad, w szczególności co do składu organów sądowych, powoływania ich członków, okresu trwania ich kadencji oraz powodów ich wyłączania i odwoływania” – napisano w informacji TSUE.