Trzeci dzień posiedzenia Sejmu

16
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas ostatniego dnia posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Sejm rozpoczął też prace nad poselskim projektem ustawy dotyczącym zmian w Prawie ochrony środowiska.

Izba uchwaliła zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie adresowane do rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Posłowie znowelizowali również ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany zakładają m.in. przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Dalsze prace nad ustawą będą się odbywały w Senacie.

Natomiast w I czytaniu Sejm zajął się poselskim projektem ustawy dotyczącym zmian w Prawie ochrony środowiska. Głównym celem projektu jest wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych, które mają zapewnić skuteczne działania państwa i samorządów dla poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Zostanie on rozpatrzony w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Ponadto Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. – przewodnictwo Estonii w Radzie UE.