Trzeci dzień posiedzenia Sejmu

08
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sejm znowelizował ustawę – prawo farmaceutyczne. Posłowie wysłuchali także informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r.

Sejm znowelizował ustawę – Prawo farmaceutyczne, której celem jest lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

Ponadto Sejm przyjął do wiadomości sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Sprawozdanie przedstawił wiceminister Paweł Majewski.

Natomiast informację bieżącą w sprawie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących problemów na rynku owoców i warzyw przedstawił minister Krzysztof Jurgiel.