Trzy lata VIII kadencji Sejmu. Podsumowanie prac Izby

14
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

12 listopada minął trzeci rok VIII kadencji Sejmu. Przyniósł on szereg rozwiązań istotnych dla każdego z nas. Korzyści z ustaw uchwalonych na Wiejskiej odniosą także przedsiębiorcy i inne grupy społeczne. Posłowie pracowali też nad kwestiami natury ustrojowej, istotnymi dla państwa.

Dzięki decyzjom Sejmu poprawi się dostęp do świadczeń ochrony zdrowia. Posłowie zdecydowali o stopniowym podnoszeniu wydatków na tę dziedzinę. Każdy zatrudniony będzie mógł oszczędzać, by podwyższyć wysokość swojej emerytury, a pomogą mu w tym pracodawca oraz państwo – wszystko dzięki przyjętej przez Sejm ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Posłowie uchwalili też kolejne ustawy tworzące program Mieszkanie Plus, m.in. o zasadach wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem oraz o pomocy państwa dla wynajmujących swoje pierwsze mieszkanie. Rewolucją dla kilku milionów Polaków będzie zniesienie użytkowania wieczystego – w zamian uzyskają oni pełne prawo własności gruntów, na których położone są ich nieruchomości. Pozytywnie odczujemy też szereg innych zmian ułatwiających codzienne życie: gdy nie złożymy zeznania podatkowego (PIT), państwo zamiast karać, złoży je za nas. Każdy obywatel będzie mógł posługiwać się e-dowodem osobistym, co ułatwi załatwianie wielu spraw urzędowych i pozwoli oszczędzić czas. Natomiast kierowcy nie będą musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. W czasie kontroli drogowej wszystkie niezbędne dane policjant będzie mógł sprawdzić sam.

Przedsiębiorcy pozytywnie odczują działanie ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. Prowadzący małe firmy będą płacić mniejszy CIT – od przyszłego roku wyniesie on 9 proc. Małe firmy zapłacą też mniejsze składki na ZUS. Posłowie wyszli też naprzeciw potrzebom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunów. Otrzymają wyższe świadczenia, Sejm stworzył też dla nich szereg ułatwień w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Pracownicy handlu odpoczną w dni, które dla większości Polaków są wolne od pracy dzięki ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele.

Posłowie przyjęli też rozwiązania ważne z punktu widzenia całego państwa. Kadencję samorządów wydłużono z czterech do pięciu lat, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł sprawować władzę nie więcej niż przez dwie kadencje. Ustawy uchwalone na Wiejskiej pozwolą na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji w drogi lokalne. Sejm zdecydował też o powołaniu Służby Ochrony Państwa oraz przekształceniu Straży Marszałkowskiej w osobną formację mundurową.

Od początku VIII Kadencji Sejm odbył 71 posiedzeń obradując przez 190 dni, zaś w trzecim roku obecnej kadencji odbyło się ich 20. Także w trzecim roku kadencji Sejm uchwalił 268 ustaw oraz podjął 71 uchwał. Z kolei sejmowe komisje w ostatnich 12 miesiącach obradowały na 1 410 posiedzeniach. W tym odbyły się 64 posiedzenia dwóch komisji śledczych – ds. Amber Gold i VAT.