Tyszka uważa, że działanie PiS w sprawie reparacji jest nieprofesjonalne

12
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu powiedział w radiowej Jedynce, że nie ma wątpliwości pod względem moralnym i etycznym odnośnie reparacji, ale działania PiS w tej sprawie są nieprofesjonalne.

Biuro Analiz Sejmowych napisało w swojej opinii: „zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione”.

Stanisław Tyszka odnosząc się do tej opinii powiedział na antenie radiowej Jedynki, że nie ma żadnych wątpliwości, iż – pod względem moralnym, etycznym reparacje się należą. Dodał jednak, że to co zrobiło PiS w tej sprawie – świadczy o ich głębokim braku profesjonalizmu, albo złej woli. (…) Najpierw wychodzi prezes Kaczyński i mówi, że nam się należą reparacje, po jakichś 4 tygodniach wiceminister spraw zagranicznych pan Magierowski odpowiadając na interpelację mówi, że nie ma żadnych podstaw do reparacji. W tym momencie pojawia się jakaś ekspertyza BAS, która podobno mówi, że są podstawy – mówił. – Traktujmy poważnie naszych partnerów w Unii Europejskiej. Niemcy to nasz bliższy partner. Jeżeli wysuwamy jakieś roszczenia, to na gruncie poważnych analiz – stwierdził. Według wicemarszałka, PiS mówiąc – o reparacjach od Niemiec, ale też o reparacjach od Rosji, wszczyna wojenki z innymi naszymi sąsiadami. (…) To nie jest poważna polityka zagraniczna, tylko – obawiam się – takie sianie zamętu na potrzeby polityki wewnętrznej – powiedział.