Uczczenie pamięci posłów II Rzeczypospolitej. Specjalna uchwała Prezydium Sejmu

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prezydium Sejmu przyjęło uchwałę, w której wyraża najwyższy szacunek dla posłów II Rzeczypospolitej. „Uznajemy za moralny obowiązek pielęgnowanie pamięci o Posłach na Sejm Ustawodawczy, w tym otaczanie należną opieką miejsc ich pochówku” – podkreślono w dokumencie. W lutym 2019 r. przypada 100-lecie Sejmu Ustawodawczego obradującego w Warszawie w latach 1919 – 1922.

„Jego dzieło doprowadziło do scalenia ziem wchodzących w skład państw zaborczych i stworzyło filary ustrojowe nowoczesnej demokracji” – wskazano w uchwale, która głosi ponadto, że Sejm Ustawodawczy to „zjawisko w dziejach polskiego parlamentaryzmu, którego znaczenie trudno przecenić”. „Instytucjonalizacja modelu reprezentacji – bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej – potwierdzała suwerenność Narodu oraz zakorzenienie w nim cnót republikańskich. Godne upamiętnienie narodzin Sejmu po 123 latach demonstruje ciągłość aspiracji narodowych” – brzmi tekst uchwały.

Prezydium Sejmu zaapelowało w dokumencie o odwiedzanie i opiekę nad miejscami pochówku parlamentarzystów Sejmu Ustawodawczego II RP. „Modlitwa, zapalanie zniczy lub składanie kwiatów na ich grobach podkreśla w sposób symboliczny związek obecnego Sejmu RP z dziedzictwem poprzedników oraz trwałość tożsamości narodowej i politycznej Polaków”. Uchwała Prezydium została podpisana przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.