„Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski”. Konferencja w Sejmie

12
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas konferencji, która odbyła się w Sali Kolumnowej, rozmawiano o znaczeniu komitetów i związków wiejskich, powstałych w 1978 r. jako wyraz sprzeciwu wobec niekorzystnych zmian w polityce rolnej wprowadzanych przez władze PRL. Uchwalona w 1977 r. ustawa o emeryturach i innych świadczeniach dla rolników mogła skutkować koniecznością zrzeczenia się gospodarstwa przez rolników na rzecz państwa w zamian za emeryturę. Próba wprowadzenia tego prawa wywołała falę protestów na polskich wsiach, a biorący w nich udział działacze ludowi nawiązali następnie współpracą z istniejącymi już grupami opozycyjnymi w kraju.

„Rolnicy wielokrotnie z odwagą i determinacją upominali się o należne im prawa nieustępliwie trwając przy wierze ojców, przy nakazach chrześcijańskiego sumienia, przy narodowej tożsamości. Uświadamiając zarazem społeczeństwu, że sprawa chłopska jest sprawą narodową” – napisał Marszałek Sejmu w liście do uczestników wydarzenia. W korespondencji odczytanej przez posła Andrzeja Melaka Marek Kuchciński podkreślił, że polska wieś od wieków zajmuje szczególne miejsce na mapie duchowego trwania i patriotyzmu. „Praca na roli kształtuje sumienność i odpowiedzialność za uprawianą ziemię, za wspólnotę lokalną i narodową, za przekaz wiary, mowy i obyczajów. Ta szczególna postawa mieszkańców polskiej wsi jakże często w historii broniła Polaków przed wykorzenieniem, oderwaniem od ojczystych tradycji. Wierność tym wartościom niejednokrotnie wymagała walki lub tworzenia zorganizowanego oporu, także wtedy, gdy narzucony system usiłował pozbawić nas duchowej tożsamości” – napisał marszałek Kuchciński.

Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali pośmiertnie trzej żołnierze Polskiej Szturmówki Chłopskiej: b. wicemarszałek Sejmu Henryk Dąbrowski oraz Stanisław Dąbrowski i Władysław Latoszek. W imieniu Andrzeja Dudy rodzinom odznaczonych ordery przekazała szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. „Stanowczy opór wsi Polskiej przed kolektywizacją należał do najważniejszych czynników, które sprawiły, że narzucenie Polakom ustroju komunistycznego wzorowanego na sowieckim nie powiodło się, a czerwona ideologia została odrzucona przez większość naszych rodaków” – wskazał w liście prezydent Duda.

Po odczytaniu listów swoje referaty przedstawili prof. Jan Żaryn,  ks. prof. Grzegorz Łeszczyński oraz prof. Jan Szyszko. Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół wpływu polskiej wsi na proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Po dyskusji wyświetlono film „PSL – skradziona tożsamość”.

Konferencję „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” poprzedziło otwarcie wystawy „Chłopi `78”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Wystawa na 31 panelach pokazuje działalność czterech organizacji: Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników oraz Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej.