„Unia Europejska powinna być organizacją bez podziałów”. Wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej – relacja

30
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozwój współpracy parlamentarnej, infrastruktura i komunikacja, przyszłość Unii Europejskiej – to niektóre z tematów spotkania prezydiów Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej, które odbyło się w Juracie. Politycy dyskutowali także o współpracy regionalnej i priorytetach dla Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmawiano również o bieżących sprawach w relacjach bilateralnych.

Posiedzeniu przewodniczyli marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondráček. Ze strony polskiej w obradach wzięli też udział wicemarszałkowie: Barbara Dolniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Mazurek, Ryszard Terlecki i Stanisław Tyszka. Poza przewodniczącym, czeski parlament reprezentowali jego zastępcy: Tomáš Hanzel, Tomio Okamura i Vojtěch Pikal. Polskim parlamentarzystom towarzyszyli szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz zastępca – Adam Podgórski.

Otwierając posiedzenie marszałek Kuchciński mówił, że parlamentarzyści z obu krajów są przekonani o rosnącej potrzebie współpracy. – Nasze kontakty są jednym z filarów kreowania polityki zagranicznej. Wyzwania stojące przed Europą nakazują nam łączenie sił. Chcemy wzmacniać dwustronną współpracę, stąd dzisiejsze spotkanie – powiedział Marszałek Sejmu. – Współpraca z Polską to jeden z filarów naszej polityki zagranicznej. Nasze stanowiska są bardzo podobne i to jest naszą siłą w każdych negocjacjach – ocenił z kolei przewodniczący czeskiego parlamentu.

W pierwszej części spotkania dyskutowano o współpracy parlamentarnej, skupiając się na intensyfikacji komunikacji między prezydiami obu Izb, grupami bilateralnymi, komisjami branżowymi oraz ekspertami. Jak zaznaczył Ryszard Terlecki, Europa Środkowo-Wschodnia jest wspólnotą regionalną, przywiązaną do tożsamości narodowej, suwerenności, a kraje regionu prezentują podobne podejście do historii. – Współpraca naszych parlamentów powinna toczyć się na różnych szczeblach – dodał wicemarszałek.

Bieżące kwestie w stosunkach polsko-czeskich były tematem drugiego panelu wspólnego posiedzenia. Politycy rozmawiali m.in. o przyspieszeniu rozwoju ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Wicemarszałkowie Beata Mazurek i Stanisław Tyszka w dyskusji na temat polskiej żywności w Czechach zaproponowali regularne, wspólne spotkania komisji rolnictwa Sejmu i Izby Poselskiej.

Podczas trzeciego panelu dyskutowano o infrastrukturze i rozwoju komunikacji drogowej, kolejowej, wodnej i lotniczej. Marszałek Kuchciński mówił w tej części obrad między innymi o postępach w budowie korytarzy mających zapewnić szybsze połączenie Republiki Czeskiej z portami Bałtyku oraz płynny przepływ ludzi i towarów przez Bramę Morawską.

Ostatnia część spotkania poświęcona była przyszłości Unii Europejskiej, współpracy regionalnej i priorytetom dla państw naszego regionu. – Polska i Czechy zawsze były w sercu Europy i przez setki lat w naszym regionie zapadały kluczowe decyzje dla kontynentu – powiedziała wicemarszałek Kidawa-Błońska. Z kolei Barbara Dolniak zauważyła, że w przyszłej perspektywie unijnej mają powstać oddzielne fundusze dedykowane tylko dla państw strefy euro. – Polska i Czechy nie przyjęły wspólnej waluty, a powinniśmy podjąć kroki by dołączyć do strefy. Tak, byśmy nie stali się państwami drugiej kategorii w Unii. Nasz wspólny głos powinien być wypracowywany w kierunku rozwoju UE – powiedziała wicemarszałek. Wiceprzewodniczący czeskiej Izby Poselskiej Tomio Okamura zwracał uwagę na potrzebę pogłębiania współpracy w Grupie Wyszehradzkiej.

Po zakończeniu spotkania szefowie obu izb spotkali się z mediami. – Unia Europejska powinna być jedną organizacją międzynarodową bez podziałów – powiedział dziennikarzom Marek Kuchciński. Przewodniczący Radek Vondráček mówił z kolei o wadze współpracy w ramach V4.