Uroczyste przekazanie uchwały węgierskiego Parlamentu „O wspieraniu Polski wobec presji ze strony Brukseli”

01
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Dziękuję Polsce za stanie w obronie wartości chrześcijańskich na forum Unii Europejskiej, za działania na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Miklós Soltész Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier podczas dzisiejszego spotkania z wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek. Celem wizyty przedstawiciela węgierskiego rządu było wręczenie uchwały Zgromadzenia Narodowego Węgier o poparciu dla Polski ws. postępowania prowadzonego na podstawie art. 7 Traktatu o UE.

Delegacja przekazała również plakat z polską i węgierską flagą podpisaną przez uczestników propolskiej demonstracji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej w Budapeszcie. – Takie gesty przyjaźni niezwykle cieszą – powiedziała Beata Mazurek, dziękując za przekazanie dokumentu oraz za wsparcie Węgier dla Polski.

Przekazana uchwała Zgromadzenia Narodowego Węgier „O wspieraniu Polski wobec presji ze strony Brukseli” zawiera m.in. wezwanie węgierskiego parlamentu skierowane do węgierskiego rządu i węgierskich eurodeputowanych do wsparcia Polski i niepopieranie żadnej propozycji zgodnej z wszczętym wobec Polski postępowaniem w trybie artykułu 7 TUE. Według dokumentu „Polska i Węgry stały się w ostatnim czasie obiektem licznych bezprawnych i niesprawiedliwych ataków ze strony instytucji UE”. Dodano, że „Polska i Węgry wierzą w ideę nie Zjednoczonych Stanów Europy, tylko wspólnoty europejskich narodów i za swoje zadanie uznajemy nie rozpowszechnienie idei otwartego społeczeństwa, tylko zachowanie naszej chrześcijańskiej kultury”.

Miklós Soltész poinformował ponadto, że jego resort pracuje nad utworzeniem platformy charytatywnej państw Grupy Wyszehradzkiej, której celem byłoby wzajemne udzielanie sobie wsparcia w ramach V4 w przypadku nieprzewidzianych katastrof czy klęsk. Politycy rozmawiali również o nielegalnej imigracji oraz konieczności wspierania państw, takich jak Syria czy Irak, na miejscu. Zgodzili się również, że istotne jest zacieśnianie współpracy pomiędzy polską a węgierską młodzieżą.