V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Inauguracyjne posiedzenie w Sali Plenarnej

21
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Łączy nas Niepodległa” – pod takim hasłem odbywa się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który potrwa do soboty. W Zjeździe bierze udział ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata. Zjazd zainaugurowało w czwartek posiedzenie w Sali Plenarnej Sejmu, a gości przywitał marszałek Marek Kuchciński.

– Jesteśmy narodem, którego 1/3 obywateli mieszka poza granicami Polski. Dziś polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedlani. Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego Narodu – powiedział Marszałek Sejmu.

W Sali Plenarnej zasiedli delegaci oraz zaproszeni goście. Marszałek Kuchciński podkreślił zasługi Polaków mieszkających poza granicami kraju w czasie transformacji ustrojowej i po 1989 r. – Pragnę podziękować szczególnie tym organizacjom, które niosły pomoc naszemu Narodowi, Polsce, w czasach walki o wolność w II poł. XX w. Korzystaliśmy z tej pomocy w bardzo dużym stopniu. Po roku 1989 znaczenie i rola Polonii nie malała. Wspólnie pracowaliśmy nad umocnieniem Polski wewnątrz kraju oraz na forum międzynarodowym. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska to wielkie organizacje, których Polska jest członkiem, także dzięki staraniom państwa, Polonii. Musimy o tym pamiętać i chcemy o tym przypominać – podkreślił Marek Kuchciński.

Podczas inauguracji głos zabrał również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Dobrze jest być Polakiem, w kraju i za granicą. Możemy to sobie z satysfakcją powiedzieć w roku stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości. To nasze wielkie wspólne osiągnięcie. Witam Was w domu. Marszałek Senatu podkreślił także rolę, jaką emigracja pełniła w historii Polski. – Bez was my tu w kraju nie bylibyśmy sobą. Polonia i Polacy za granicą są wielką polską wartością. Stanowią nieodłączny element tego, co nazywamy marką „Polska”. Przypominamy o tym z dumą i satysfakcją w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wasz sukces służy budowie wizerunku Polski jako kraju ludzi pracowitych, przedsiębiorczych, otwartych na wyzwania, dobrze wykształconych, których każdy chce mieć za współobywateli. Nasz sukces kraju, który dobrze wykorzystuje niebywałą szansę, jaką w ciągu ostatnich 30 lat dała mu historia, służy wam w budowie waszej pozycji społecznej w krajach waszego zamieszkania. Dzięki temu Polonia i Polacy za granicą mogą służyć Polsce, mogą otwierać dla niej możliwości, mogą neutralizować jej nieprzyjaciół. Jednym słowem mogą służyć temu, co nazywamy „soft power” – miękką potęgą – powiedział marszałek Karczewski.

Zgromadzeni w Sali plenarnej Sejmu RP delegaci wysłuchali listu od premiera Mateusza Morawieckiego, który odczytał go Marek Suski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szef Rządu skierował do delegatów ważne przesłanie, że Zjazd potwierdza potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną.

Przed posiedzeniem w Parlamencie delegaci złożyli wiązanki pod tablicami ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, posłów poległych podczas II wojny światowej, ofiar katastrofy smoleńskiej oraz senatorów II RP poległych podczas II wojny światowej.