W 78. rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski Sejm uczcił jej twórców i członków

02
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie rozpoczęli trzeci dzień 48. posiedzenia Sejmu od podjęcia przez aklamację okolicznościowej uchwały w sprawie uczczenia twórców i członków Służby Zwycięstwu Polski w 78. rocznicę jej powstania.

– Służba Zwycięstwu Polski powstała w końcowym etapie obrony Warszawy, co było wyrazem powszechnej w narodzie polskim woli nieskładania broni i kontynuowania walki w podziemiu – przypomniano w dokumencie.

W uchwale podkreślono, że organizacja powołana przez gen. bryg. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego skupiała oficerów i żołnierzy, którzy uniknęli niewoli i tworzyli wiele rozproszonych związków i środowisk konspiracyjnych. Za zadanie postawili sobie zjednoczenie wszystkich środowisk politycznych oraz żywiołowo powstających organizacji konspiracyjnych mając jeden nadrzędny, ponad podziałami, cel – odzyskanie niepodległości.

– Wielu dowódców i żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski kontynuowało walkę w ZWZ-AK i zapłaciło za to najwyższą cenę. Byli męczeni i zabijani przez niemieckich i sowieckich okupantów, a po zakończeniu II wojny światowej – przez komunistyczne władze Polski Ludowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Służba Zwycięstwu Polski dobrze zasłużyła się Ojczyźnie – czytamy w uchwale.