W „Kronice Sejmowej” podsumowano półmetek VIII kadencji

08
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

24 miesiące pracy Sejmu podsumowano w specjalnym wydaniu „Kroniki Sejmowej”. Znalazło się w nim między innymi: podsumowanie najważniejszych ustaw przyjętych przez Izbę, przegląd aktywności z zakresu dyplomacji parlamentarnej oraz zestawienie najbardziej aktywnych i pracowitych posłów. Dodatkowo dużo danych statystycznych i opisowych, streszczających ostatnie dwa lata.

W ciągu minionych dwóch lat Sejm pracował bardzo aktywnie. Do października 2017 roku odbyło się łącznie 49 posiedzeń sejmu, z których najkrótsze obejmowało 14 godzin pracy a najdłuższe, odbywające się w dniach 19-22 lipca 2016 roku, bez mała 52 godziny. Parlamentarzyści przyjęli podczas posiedzeń Sejmu, w wyniku łącznie 3 743 głosowań,  395 ustaw. Znalazły się wśród nich: ustawa oświatowa znosząca obowiązek szkolny dla 6-latków, ustawa wprowadzająca Program Rodzina 500+, ustawa umożliwiająca korzystanie z darmowych leków dla seniorów, ustawa uniemożliwiająca odbieranie dzieci rodzinom z powodu biedy, ustawa powołująca Akademię Sztuki Wojennej, tzw. Pakiet paliwowy uszczelniający pobór VAT, ustawa o utworzeniu piątego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, ustawa przywracająca wiek emerytalny kobiet – 60 lat.

Wśród najaktywniejszych posłów sprawozdawców obecnej kadencji znajdują się prawdziwi rekordziści. Można wymienić tu Andrzeja Matusewicza z 40 sprawozdaniami, Annę Paluch z liczbą 28 sprawozdań i Wojciecha Zubowskiego – 23 sprawozdania.

Parlament podejmował również działania zmierzające do upamiętnienia ważnych wydarzeń ze sfery kultury, sztuki oraz historii Polski. Podjęte zostało szereg uchwał, między innymi o ustanowieniu roku 2016 rokiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, czy o ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński odbył do października 2017 roku 19 oficjalnych wizyt zagranicznych. Wśród odwiedzonych państw znalazły się między innymi państwa Grupy Wyszehradzkiej, z którymi Polska prowadzi ożywioną współpracę, ale też inne państwa europejskie oraz stolica Turcji, Ankara. W tym samym okresie Sejm Rzeczypospolitej odwiedzony został przez 59 oficjalnych delegacji zagranicznych, dyplomatów, głowy państw, przedstawicieli parlamentów i organizacji międzynarodowych. Polscy parlamentarzyści z kolei odbyli w ciągu dwóch lat VIII kadencji 10 oficjalnych wizyt zagranicznych w ramach współpracy bilateralnej. Ponad 200 polskich posłów brało udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach o różnym charakterze, reprezentując Polskę za granicami.

„Kronika Sejmowa” ukazuje się od grudnia 1990 r., początkowo jako tygodnik, a od maja 2003 r. – jako ilustrowany dwutygodnik informujący o pracach Sejmu i jego organów. Jest rozpowszechniana bezpłatnie.