W Paryżu rozmawiano o przyszłości europejskiego rolnictwa

22
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w konferencji ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, która była poświęcona przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Spotkanie zorganizował minister rolnictwa i żywności Francji w związku z ogłoszonym 29 listopada 2017 roku komunikatem Komisji Europejskiej pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Głos w dyskusji zabrali: komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, ministrowie rolnictwa  Francji, Polski, Estonii,  Hiszpanii, Irlandii oraz Holandii.

Krzysztof Jurgiel przedstawił polskie priorytety dotyczące WPR po 2020r. oraz wstępne stanowisko dotyczące komunikatu KE .Szef polskiego sektora rolnego podkreślił potrzebę utrzymania dwufilarowej struktury Wspólnej Polityki Rolnej, w tym płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, co wymaga zapewnienia odpowiednio silnego budżetu na wspólną politykę rolną. Zwrócił również uwagę na konieczność wyrównania płatności bezpośrednich dla rolników w całej Unii Europejskiej.