W PE o raporcie dotyczącym strategii bezpieczeństwa energetycznego UE

21
Styczeń
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W raporcie dotyczącym Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego za najważniejsze działania uznano: budowę zintegrowanego, wewnętrznego rynku energii, rozwój rodzimej produkcji, zmniejszanie zapotrzebowania na energię dzięki większej efektywności energetycznej oraz dywersyfikację dostaw. Dzisiaj Europarlament omówił tezy zawarte w raporcie.

Eurodeputowani z komisji ds. przemysłu, badań i energi omówili sprawozdanie stanowiące odpowiedź na dokument Komisji Europejskiej w tej sprawie. Według Janusza Lewandowskiego, który jest członkiem komisji ds. energii, część elementów strategii UE nie budzi wątpliwości. – Nie ma wielkiego sporu co do tego, że trzeba budować ponadgraniczne połączenia tzw. interkonektory, nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba zdywersyfikować, czyli uniezależniać się od jednego dostawcy, który lubi używać energii jako broni politycznej. Trochę większe kontrowersje są co do tego, na ile zasoby istniejące w Europie należy nadal eksploatować. My jesteśmy przekonani, że trzeba, bo to zwiększa bezpieczeństwo, a chodzi właśnie o węgiel czy łupki – stwierdził europoseł. Dodał również, że największe problemy pojawiają się gdy Unia próbuje mówić jednym głosem w relacjach zagranicznych. – To zostało zaledwie zamarkowane w dokumencie Komisji Europejskiej, nieco mocniej widzę to w opiniach Parlamentu Europejskiego, bo wzywa się wręcz Komisję, żeby rozpatrzyła różne warianty wspólnego zakupu surowców energetycznych, to jest trudne przedsięwzięcie, bo to nie jest rzecz państwowa, ale robią to korporacje prywatne, ale to jest dobry kierunek – mówił Lewandowski.